προσφυγή κατά πράξης ΑΣΠΑΙΤΕ

Χωρίς απαντήσεις
yiacinth
Εικόνα: yiacinth
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/12/2007

κάποιος κατέθεσε τα χαρτιά του για συμμετοχή στην ΑΣΠΑΙΤΕ. δεν έγινε δεκτός και έκανε ένσταση. επί της ένστασης αυτής εκδόθηκε απόφαση απορριπτική. μπορώ να ασκήσω προσφυγή, ενώπιον ποιου δικαστηρίου και κατά ποιου; ευχαριστώ