Προσκομιδή πιστοποιητικού μεταγραφής συμβολαίου στο δικαστήριο ,;;;

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
chr_law
Εικόνα: chr_law
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2013

Συνάδελφοι, θέλω να ρωτήσω το εξής:

όταν προσκομίζω ως αποδεικτικό στοιχείο ένα συμβόλαιο είναι απαραίτητο να προσκομίσω και το πιστοποιητικό μεταγραφής του; Ερωτώ καθώς επί του συμβολαίου τίθεται σφραγίδα περί της μεταγραφής του αναφέροντας τόμο και αριθμό. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων! 

mariakar
Εικόνα: mariakar
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2007

Δε βλέπω για ποιο λόγο να θέλει και χωριστό πιστοποιητικό. Λογικά και το συμβόλαιο που έχεις στα χέρια σου είναι αντίγραφο από το υποθηκοφυλακείο, αφού έχει πάνω τέτοια σφραγίδα.

chr_law
Εικόνα: chr_law
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2013

Σε ευχαριστώ συνάδελφε! Και εγώ της ίδιας άποψης είμαι. Βέβαια από έρευνα που έκανα στη Νόμος επί του ζητήματος διαπίστωσα ότι τα δικαστήρια πάντα αναφέρονται σε συμβόλαιο μετά του πιστοποιητικού μεταγραφής, σαν αυτά τα δύο να συνιστούν μία ενότητα. Επομένως, παρά το επιπρόσθετο κόστος παρήγγειλα και τα πιστοποιητικά!