ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

erilaw1986
Εικόνα: erilaw1986
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/06/2011

Καλημέρα συνάδελφοι!

Είχα καταθέσει ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά κατασχετηρίου μισθού στα χέρια του Δημοσίου ως τρίτου, πλήν όμως δεν είχα πάρει προσωρινή διαταγή. Πήρα δικάσιμο Οκτώβριο του 2012.

Ενδιάμεσα εκδόθηκε εφετειακή άποφάση που εξαφανίζει την πρωτόδικη προσωρινώς εκτελεστή απόφαση βάσει της οποίας έγινε η διαδικασία της κατάσχεσης.

Σκέφτομαι να καταθέσεω πρόσθετο λόγο ανακοπής και νέα αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής, με την οποια θα παραιτούμαι από το δικόγραφο της προηγούμενης αίτησης αναστολής.

Τι δικασίμους δίνουν σήμερα στην Αθήνα για προσωρινή διαταγή?Εντός 2 ημέρων σύμφωνα με τον νέο νόμο?

Πρέπει να προσέξω κάτι?

Ευχαριστώ θερμά!

erilaw1986
Εικόνα: erilaw1986
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/06/2011

Κανείς?