Προσωρινή διαταγή σε διαταγή πληρωμής

Χωρίς απαντήσεις
gkou
Εικόνα: gkou
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/03/2014

Αγαπητοί συνάδελφοι,
θέλω να ασκήσω ανακοπή και αναστολή εκτέλεσης με προσωρινή διαταγή κατά μιας διαταγής πληρωμής από αλληλόχρεο, με βάση κυρίως τη καταχρηστικότητα των ΓΟΣ.
Γνωρίζετε αν οι προσωρινές διαταγές γίνονται δεκτές στις περιπτώσεις αυτές των ΓΟΣ;
Επίσης, η ανακοπή και η αναστολή προσδιορίζεται την ίδια δικάσιμο;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.