ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ

Χωρίς απαντήσεις
despoina92
Εικόνα: despoina92
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2015

Συνάδελφοι , καλησπέρα όπως διαπιστώνω κατά την εφαρμογή του νόμου 3869/2010 , τόσο το αίτημα χορήγησης της προσωρινής όσο και η προσωρινή που χορηγούνταν ,  ειδικά κατά τα πρώτα ,  περιορίζοταν όπως έχω δει σε πολλές αιτήσεις στην απαγόρευση κάθε πράξης εκτέλεσης των καθ'ών η αίτηση .Δεδομένου ότι εκμεταλλευόμενες οι Τράπεζες των διατυπώσεων αυτών ενέγγραφαν προσημειώσεις κτλ., χωρεί εκ της φύσεως του νόμου το επιχείρημα ότι η πραγματική και νομική κατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να διατηρείται μέχρι την συζήτηση  ως είχε κατά την κατάθεση της αίτησης για άρση των εγγραφεισών προσημειώσεων ?Έχει τύχει κάτι αντίστοιχο σε κάποιον συνάδελφο ?Κάθε βοήθεια δεκτή !