Ψήφος δικαστικών αντιπροσώπων

7 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

Διαβάζοντας τις σχετικές διατάξεις που καταλήγουμε? Αν ας πούμε είμαι γραμμένος σε Δήμο της Κρήτης και διορίστηκα αντιπρόσωπος στην Αθήνα τί κάνω? Πάντως σε σεμινάριο του ΔΣΑ μας είπαν οτι αν δν είμαστε γραμμένοι στην περιφέρεια όπου διοριστήκαμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ισχύει αυτό?

Ronin
Εικόνα: Ronin
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/09/2008

[quote1288537253=Advocate]
Διαβάζοντας τις σχετικές διατάξεις που καταλήγουμε? Αν ας πούμε είμαι γραμμένος σε Δήμο της Κρήτης και διορίστηκα αντιπρόσωπος στην Αθήνα τί κάνω? Πάντως σε σεμινάριο του ΔΣΑ μας είπαν οτι αν δν είμαστε γραμμένοι στην περιφέρεια όπου διοριστήκαμε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ισχύει αυτό?
[/quote1288537253]

Ο οδηγός λέει ότι ψηφίζεις με υπεύθυνη δήλωση, αν είσαι δικ.αντιπρόσωπος σε δήμο άλλον από αυτόν που ψηφίζεις.

Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

Ναι, αλλά σε οποιονδήποτε άλλο δήμο της χώρας ή μόνο σε δήμο εντός της περιφέρειας που είσαι γραμμένος?

Ronin
Εικόνα: Ronin
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/09/2008

[quote1288553890=Advocate]
Ναι, αλλά σε οποιονδήποτε άλλο δήμο της χώρας ή μόνο σε δήμο εντός της περιφέρειας που είσαι γραμμένος?
[/quote1288553890]

Εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω, ψηφίζεις με υπεύθυνη δήλωση όπου και αν είσαι.

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Δεν μπορείς να ψηφίσεις όπου και να είσαι.
Αν είσαι διορισμένος στον δήμο (με τις αλλαγές του καλλικράτη) στον οποιο είσαι γραμμένος ψηφίζεις για δήμο και περιφέρεια.
Αν δεν είσαι στο δήμο που ψηφίζεις, αλλά είσαι μέσα στην περιφέρεια, ψηφίζεις μόνο για την περιφέρεια.
Αν είσαι τελείως αλλού...π.χ. όπως αναφέρθηκε γραμμένος στην Κρήτη και διορίστηκες στην Αθήνα : Δεν ψηφίζεις καθόλου.

katrina
Εικόνα: katrina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/11/2007

[quote1288619885=Agnoula]
Δεν μπορείς να ψηφίσεις όπου και να είσαι.
Αν είσαι διορισμένος στον δήμο (με τις αλλαγές του καλλικράτη) στον οποιο είσαι γραμμένος ψηφίζεις για δήμο και περιφέρεια.
Αν δεν είσαι στο δήμο που ψηφίζεις, αλλά είσαι μέσα στην περιφέρεια, ψηφίζεις μόνο για την περιφέρεια.
Αν είσαι τελείως αλλού...π.χ. όπως αναφέρθηκε γραμμένος στην Κρήτη και διορίστηκες στην Αθήνα : Δεν ψηφίζεις καθόλου.
[/quote1288619885]

Είναι σίγουρο αυτο????????????????????????????????????????

bjh
Εικόνα: bjh
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 12/10/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 Νοεμβρίου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:62680
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Γενική Διεύθυνση
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Διεύθυνση Εκλογών
Τμήμα Εκλογών
Προς: τους κ.κ αντιπροσώπους
της Δικαστικής Αρχής
Θέμα: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων
Ύστερα από ερωτήματα αλλά και διαφορετικές ερμηνευτικές
προσεγγίσεις που έχουν τεθεί υπόψη του Υπουργείου μας, αναφορικά με την
άσκηση εκλογικού δικαιώματος δικαστικών αντιπροσώπων κατά τις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, διευκρινίζονται τα εξής:
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 παρ. 2 του ν. 3852/2010 οι
δικαστικοί αντιπρόσωποι στις περιφερειακές εκλογές ψηφίζουν μόνον εφόσον
είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της χωρικής αρμοδιότητας
της οικείας περιφέρειας στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους. Υπό τον όρο
οικεία περιφέρεια νοείται η αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια. Σε περίπτωση που
δεν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου στον οποίο ασκούν
τα καθήκοντά τους (αλλά σε άλλον της ίδιας όμως περιφέρειας) ψηφίζουν,
υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν το δήμο, στους
εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.
Κατά συστοιχία προς τα ισχύοντα για τις περιφερειακές εκλογές, οι
δικαστικοί αντιπρόσωποι στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουν στο εκλογικό
τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους (κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.
9 του ν. 3852/2010) μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους της οικείας περιφέρειας. Υπό τον όρο οικεία περιφέρεια νοείται η
χωρική αρμοδιότητα του «καλλικράτειου» δήμου, όπως αυτή οριοθετείται στο
άρθρο 1 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωση που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο του τμήματος στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, (αλλά
σε άλλον συνενούμενο με αυτόν στο πλαίσιο ενός νέου «καλλικρατικού»)
ψηφίζουν, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν τον
συνενούμενο δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι.
Συνεπώς, για τις περιφερειακές εκλογές, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι
δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου που
δεν ανήκει στην ίδια κατά τα ανωτέρω περιφέρεια. Προκειμένου δε για τις
δημοτικές εκλογές δεν ψηφίζουν εάν είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό
1
ΑΔΑ : 4ΙΗΙΚ-ΨΓ
κατάλογο δήμου που δεν ανήκει στην χωρική περιφέρεια του συνενούμενου
«καλλικράτειου» δήμου.
Για παράδειγμα, δικαστικός αντιπρόσωπος, δημότης του δήμου
Καλλιθέας Αττικής, που ασκεί τα καθήκοντά του στο δήμο Παπάγου –
Χολαργού, ψηφίζει για ανάδειξη περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι
εγγεγραμμένος σε δήμο που ανήκει στην ίδια περιφέρεια (Αττικής) όπου
ανήκει και ο δήμος της άσκησης των καθηκόντων του. Αντίθετα, δεν ψηφίζει
για ανάδειξη δημοτικών αρχών, δεδομένου ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στους
εκλογικούς καταλόγους ενός εκ των συνενούμενων δήμων Παπάγου –
Χολαργού.
Αν, όμως, ο δικαστικός αντιπρόσωπος είναι δημότης του νυν δήμου
Παπάγου Αττικής και ασκεί τα καθήκοντά του στο νυν δήμο Χολαργού,
ψηφίζει τόσο για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών, δεδομένου ότι είναι
εγγεγραμμένος σε δήμο που ανήκει στην ίδια περιφέρεια (Αττικής) όπου
ανήκει και ο δήμος της άσκησης των καθηκόντων του, όσο και για την
ανάδειξη των δημοτικών αρχών, δεδομένου ότι είναι εγγεγραμμένος στον
εκλογικό κατάλογο δήμου που ανήκει στην περιφέρεια του νέου
«καλλικράτειου» δήμου Παπάγου – Χολαργού που ασκεί τα καθήκοντά του.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προς τις οποίες κοινοποιείται το
παρόν, παρακαλούνται για την τοποθέτηση αντιγράφου αυτού στους
εκλογικούς σάκους, προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαστικοί
αντιπρόσωποι.
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Στεφάνου

Advocate
Εικόνα: Advocate
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/05/2008

Να που έδωσε τη λύση το Υπουργείο... Εύγε. Πάντα τέτοια.