ψιλός κύριος

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Άσκησα αναγνώριση δικαιούχου της ψιλής κυρίας, αλλά έγραψα εκ παραδρομής ότι είναι πλήρης κυρία. Μπορεί ο επικαρπωτής να ασκήσει κύρια παρέμβαση στο ακροατήριο ή πρέπει να επιδώσω νωρίτερα?