Πτώχευση

xxxristina
Εικόνα: xxxristina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/05/2010

Γνωρίζει κανείς 1)αν με κάποιον τρόπο αναστέλλεται η ποινική δίωξη όσων έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση? πχ κάποιος έχει εκδώσει μεταχρονολογημένες επιταγές που ήταν ακάλυπτες αλλά κατά την έκδοσή τους δεν το γνώριζε ότι δεν θα υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια  διότι δεν γνώριζε τότε την πορεία της επιχείρησης του ότι δηλαδή θα πτωχεύσει. Έχει ποινική ευθύνη? και 2) Όταν υποβληθεί αίτηση για πτώχευση απο τον ίδιο τον οφειλέτη- έμπορο μέχρι την έκδοση απόφασης συνεχίζει να λειτουργεί την επιχείρηση? Ευχαριστώ

Yiannis
Εικόνα: Yiannis
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 30/03/2007

Για το πρώτο που ρωτάς, κατά πάγια νομολογία η πτώχευση δεν αίρει τον άδικο χαρακτηρα της πράξης, ουτε αίρει το αξιόποινο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση του ελαφρυντικου του αρθρου 84 παρ 2β.