Ρήτρα παρέκτασης τοπικής αρμοδιότητας-Άκυρη σύμβαση

Χωρίς απαντήσεις