ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
eva33
Εικόνα: eva33
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 21/10/2009

Καλημέρα,
Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει ασχοληθεί με τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα (ν.3816/2010);
Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η διαδικασία για τη ρύθμιση και ιδίως εάν υπάρχουν τυποποιημένα έντυπα αίτησης υπαγωγής σε αυτήν ή εάν αρκεί μια αίτηση που θα φτιάξω εγώ. Στην τράπεζα δεν μου απαντούν κάτι σχετικό, λένε μάλιστα πως δεν έχουν καν ενημερωθεί για την ισχύ του νόμου!!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

AlexiaM
Εικόνα: AlexiaM
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/01/2009

καλά ότι δεν έχουν ενημερωθεί, αν θέλουμε το πιστεύουμε (οι Τράπεζες ήταν οι άμεσα ενδιαφερόμενες κατά την ψήφισή του...), υπάρχει προθεσμία πάντως ως τον Απρίλιο, οπότε μάλλον καλύτερα να έκανες άμεσα δική σου αίτηση (αν περιμένεις από την Τράπεζα...)

lawvasga
Εικόνα: lawvasga
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/08/2007

Καλήμερα. Στα πλαίσια της παραπάνω ερώτησης του συναδέλφου θα ήθελα να ρητήσω και εγώ με τη σειρά μου τα εξής:α) Όταν η Τράπεζα εκδίδει διαταγή πληρωμής μετά τη δημοσίευση του Νόμου- και ενώ για το προγενέστερο χρονικό διάστημα παρά το κλείσιμο του λογαριασμού πιστώσεως γίνονταν τακτικές καταβολές απο τον οφειλέτη- η "πρόωρη" αφαίρεση του δικαιώματος να υπαχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νέου Νομου μπορεί να αποτελέσει λόγο ανακοπής? β) αν η διαταγή κοινοποιηθεί απλά προς γνώση και όχι με επιταγή προς εκτέλεση η τυχόν εμπρόθεσμα ασκηθείσα ανακοπή έχει ανασταλτική δύναμη ή πρέπει να προχωρήσουμε κανονικά στην αίτηση αναστολής με τη διαδικασία 686 ΚΠολΔ επ..?

law868
Εικόνα: law868
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/03/2009

Επειδή ενδιαφέρει και εμένα το συγκεκριμένο ζήτημα, υπάρχει κάποιος που να έχει ήδη ασχοληθεί με την όλη διαδικασία και να μας διαφωτίσει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε?
Και στη δική μου περίπτωση η Τράπεζα (υπάλληλοι) δηλώνει άγνοια και κωλυσιεργεί προκειμένου να μην δώσει στοιχεία.