ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΔΣ

Χωρίς απαντήσεις
dimikos
Εικόνα: dimikos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 08/09/2010

 Μου έχει προκύψει το εξήσ: Κάποια μέλη σωματείου το οποίο δεν έχει ΔΣ εδώ και τέσσερα με πέντε χρόνια και προφανώσ τα μέλη δεν έχουν πληρώσει τισ εισφορέσ τους, θέλουν να συνεχίσουν την λειτουργία του. Σ'υμφωνα με το καταστατικό μέλη που δεν έχουν πληρώσει τισ εισφορέσ τουσ για δύο χρόνια αποβάλλονται με απόφαση του ΔΣ. Τα μέλη έχουν μείνει πάνω από δέκα χωρίσ να έχουν πληρώσει εισφορέσ αλλά και χωρίσ να έχουν αποβληθεί και υπάρχει προθυμία και για είσοδο νέων μελών. Το θέμα είναι να προχωρήσει η μειοψηφία των μελών σε αίτημα προσωρινήσ διοίκησησ προσ το δικαστήριο? Ή να συστήσουν εκ νέου νέο σωματείο με ίδιο σκοπό κλπ. Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωρισθεί σωματείο λόγω τησ ύπαρξησ του προγενέστερου?