Σχεδιο Κωδικα Δικηγορων 2

Χωρίς απαντήσεις
alexiost
Εικόνα: alexiost
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/12/2007

ΑΡΘΡΟ 21

Είναι θετικό βήμα η προσθήκη του κώδικα περί Δικηγόρων στα εξεταζόμενα μαθήματα. Μένει όμως να αποδειχθεί στην πράξη κατά πόσο οι νέες εξετάσεις θα ελέγχουν πραγματικά τις γνώσεις των υποψηφίων και δεν θα ευτελιστούν με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, αναμέναμε όλοι από το Σχέδιο να προβλέπει την δυνατότητα διαπίστωσης της εξοικείωσης του ασκούμενου με πρακτικά θέματα της δικηγορίας, πράγμα που θα ήταν δυνατό με την οργάνωση εικονικών δικών και με άλλους τρόπους που έχουν προταθεί κατά καιρούς, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν από την Νομοπαρασκευαστική.

ΑΡΘΡΟ 26

Είναι θεμιτή και κατανοητή η πρόθεση της νομοπαρασκευαστικής να απομακρυνθεί από τις αυστηρές χρονικά διατάξεις του παλαιού κώδικα. Ποιος όμως θα ορίζει το «εύλογο χρονικό διάστημα»?? Κάτι ανάλογο επαναλαμβάνεται στο άρθρο 11 παρ 1.