Σχεδιο Κωδικα Δικηγορων 3

Χωρίς απαντήσεις
alexiost
Εικόνα: alexiost
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 16/12/2007

ΑΡΘΡΟ 39

Πώς θα αντιμετωπιστεί η ασυμβατότητα του Σχεδίου με τις αντιδικηγορικές προβλέψεις του νέου νόμου (4093/12)? Το ίδιο ισχύει και για την διάταξη του προηγουμένου άρθρου 38 παρ. 2α. Τι από τα δύο θα ισχύει τελικά????????

ΑΡΘΡΟ 51

Εάν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για να βελτιώσουμε την δικηγορία και να την προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα του 21ου αιώνα η έγγραφη συμφωνία πρέπει να καταστεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ έτσι ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη προστασία για τον, νέο κυρίως, δικηγόρο. Άλλωστε ακόμα και το Μνημόνιο προβλέπει την δυνατότητα ύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους.

ΑΡΘΡΟ 63

Απορίες προκαλεί η πρόβλεψη σύστασης του ΛΕΑΔ! Πρέπει να γίνει πια κατανοητό ότι δεν μπορεί ο δικηγόρος να επιβαρύνεται με νέες κρατήσεις και εισφορές και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές, οι οποίες άλλωστε στην πλειοψηφία τους καταλήγουν στην πίθο των Δαναΐδων…!

ΑΡΘΡΟ 76

Αν και αγνοώ το Παράρτημα ΙΙ, με την αύξηση του ορίου παράστασης στα 60.000 ευρώ (ή 80.000…!) θα καταργηθεί το κλιμάκιο του 1% ή θα μετατοπιστεί το ποσό του κλιμακίου π.χ. ως 104.000 ευρώ 1% κ.ο.κ. ?