ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Χωρίς απαντήσεις
chr_law
Εικόνα: chr_law
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 26/08/2013

Συνάδελφοι καλημέρα, μου έχει τύχει η εξής περίπτωση: κατά πελάτη μου ασκήθηκε αγωγή για οφειλόμενα μισθώματα και αποζημίωση για κακή χρήση του μισθίου. Επιθυμώ να αντιτάξω ότι ο πελάτης μου πρώτον πραγματοποιήσε αναγκαίες για το ακίνητο δαπάνες (έβαλε κουζίνα, πλακάκια κλπ), και δεύτερον, ότι πλήρωνε το ενφια, για συντήρηση λέβητα κλπ. Έχει τύχει σε κάποιον αντίχτοιχη περίπτωση; Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα; 

Τα ανωτέρω συνιστούν ένσταση εξόφλησης ή συμψηφισμού απαιτήσεων;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!