Συναινετική εξάλειψη προσημείωσης

Χωρίς απαντήσεις
oribel
Εικόνα: oribel
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/11/2012

Συνάδελφοι, θέλω να υποβάλω αίτηση συναινετικής εξάλειψης προσημείωσης ,εκπροσωπώ τον αιτούντα. Η καθ'ης είναι τράπεζα και η οποία ζήτηση από τον πελάτη μου την καταβολή 200 ευρώ (παρ'ολο που έχει γίνει η εξόφληση) και μετά να προχωρήσουν στην αίτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που ο πελάτης μου αρνηθεί να καταβάλει το συγκεκριμένο χρηματικό ποσο (λόγω αδυναμίας πληρωμής), με ποιον άλλον τρόπο θα μπορούσα να διευθετήσω την υπόθεση??