συναινετικό διαζύγιο

x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Ισχύει ακόμα ο ένας χρόνος γάμου για έκδοση συναινετικού διαζυγίου ή έχει αλλάξει κάτι?

Agnoula
Εικόνα: Agnoula
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/10/2008

Ισχύει άρθρο 1441β' ΑΚ