συναινετικό διαζύγιο

Χωρίς απαντήσεις
VassilisK
Εικόνα: VassilisK
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 29/03/2013

 Συνάδελφοι σε συναινετικό διαζύγιο, στην αίτηση αναφέρω το ιδιωτικό συμφωνητικό, αλλά δεν αναφέρω καθόλου την ηνερομηνία του. Υπάρχει πρόβλημα?