Συναινετικό διαζύγιο

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
law2014
Εικόνα: law2014
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/04/2014

Συνάδελφοι, καλησπέρα!

Αντιμετωπίζω το εξής ζήτημα:Πριν από 2 περίπου έτη  επί αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου, όπου και οι δύο αιτούντες ήταν αλλοδαποί, εκδόθηκε μη οριστική απόφαση, η οποία ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να προσκομισθεί πιστοποιητικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς&Αλλοδαπού Δικαίου αναφορικά με το τι προβλέπει σχετικώς το αλλοδαπό δίκαιο. Όμως λόγω οικονομικής αδυναμίας των πελατών για την καταβολή των εξόδων για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ουδέποτε προσκομίσθηκε  το πιστοποιητικό και η υπόθεση μέχρι σήμερα παμένει εκκρεμής. Πριν από λίγες ημέρες οι πελάτες μου εκδήλωσαν την επιθυμία τους να ολοκληρωθεί η άνω διαδικασία, ενημερώνοντάς με μάλιστα ότι πλέον και οι δύο έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.Κατόπιν των νέων δεδομένων, σκέπτομαι να παραιτηθώ από το δικόγραφο της εκκρεμούσης αιτήσεως συναινετικού διαζυγίου και να υποβάλλω νέα αίτηση, βασιζόμενη στα νέα δεδομένα. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος συνάδελφος ανάλογη περίπτωση;

mountain lion
Εικόνα: mountain lion
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/04/2014

Το 745 κπολδ βοηθάει καθόλου περί προβολης πραγματικών ισχυρισμών ως το τέλος της τελευταίας συζήτησης στον α βαθμό ; Εκούσια είναι 

law2014
Εικόνα: law2014
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 11/04/2014

Κατ΄ αρχάς ευχαριστώ πολύ για  την απάντηση!Επειδή ακριβώς είναι εκουσια δικαιοδοσία, ομοίως&εγώ σκέφθηκα αρχικώς την ΚΠολΔ 745 αλλά στην γραμματεία του τμήματος  των συναινετικών διαζυγίων επέμεναν ότι η πιο ασφαλής λύση είναι η εκ νέου υποβολή αίτησης για να μην περιπλέξουμε τα πράγματα, όπως αυτολεξεί μου είπαν, γι΄ αυτό&εγώ προβληματίσθηκα..Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ&πάλι για την συνδρομή!