Συνεκδίκαση/προτάσεις

2 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Καλημέρα. Τόσο εγώ όσο και αναγκαίως ομόδικος έχουμε ασκήσει έφεση (εναγόμενοι αρχικά) κατά της ίδιας απόφασης. Οι δε εφέσεις θα συνεκδικαστούν βεβαίως. Επί της συζήτησης καταθέτω δύο φακέλους με χωριστά δικογραφα προτάσεων και σχετικά εις διπλούν; Μπορώ να γράψω το ίδιο δικόγραφο στο οποίο θα αναφέρω ότι συνεκδικάζονται οι τάδε εφέσεις και να το καταθέσω δύο φορές; Ευχαριστώ

eirinim
Εικόνα: eirinim
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/11/2012

Ναι,ναι έτσι κανουμε.

ζακ
Εικόνα: ζακ
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 22/11/2016

Ευχαριστώ!!