ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

 Συνάδελφοι, έχει κανείς υπόψη του τη διαδικασία σύνταξης απογραφής κληρονομίας από ανήλικο που μόλις ενηλικιώνεται; (ΑΚ 1912) και πού αυτή υποβάλλεται;

Απαιτείται να υποβάλει σχετική αίτηση στο Ειρηνοδικείο για διαταγή απογραφής (ΚΠολΔ 838)?