συνταξιοδότηση

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Πότε μπορεί μία γυναίκα δικηγόρος να συνταξιοδοτηθεί? Αν πληρώνεις κάθε χρόνο τα ένσημα, χωρίς όμως να έχεις παραστάσεις, έχεις πρόβλημα?