ΘΑΝΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Χωρίς απαντήσεις
nefili
Εικόνα: nefili
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/03/2009

Σε δίκη αυτοκινήτων συνεκδικάστηκαν 2 αντίθετες αγωγές...Ενας από τους εναγομένους στην πρώτη αγωγή μάθαμε την ώρα της δίκης ότι έχει πεθάνει...Η δίκη θα δικαοπεί βιαίως μοόνο ως προς αυτόν ή γενικά? Πρέπει να προσκομίσω ληξ.πράξη θανάτου?