ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Χωρίς απαντήσεις
dawn_s
Εικόνα: dawn_s
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 20/05/2013

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυνάμει του 22/1-2-1970 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε που μεταγράφηκε νόμιμα, είχε περιέλθει στην κυριότητά του αγοραστή Β, κατοίκου Κορίνθου, Θησέως 5, ένα οικόπεδο εμβαδού 400 τ.μ., που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εγνατίας 410, στο οποίο υπήρχε και μία παλαιά ισόγεια κατοικία, εμβαδού 100 τ.μ.. Ο Α, κάτοικος Θεσσαλονίκης, αφού επωφελήθηκε τη μακροχρόνια απουσία του Β στην αλλοδαπή και την αδιαφορία του για την τύχη του οικοπέδου του, την 1 Ιανουαρίου 1980 κατέλαβε αυθαίρετα ολόκληρο το οικόπεδο και εγκαταστάθηκε σ' αυτό. Έκτοτε και μέχρι σήμερα (20-4-2013) νεμήθηκε αδιάκοπα ο ίδιος το ακίνητο με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας, χρησιμοποιώντας την ισόγεια παλαιά οικία ως κατοικία του ίδιου και της οικογενείας του και το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου ως αυλή της οικίας, χωρίς να προβληθεί μέχρι την 1 Μαρτίου 2013 αμφισβήτηση από οποιοδήποτε.

Όμως ο Β, από την 1 Μαρτίου 2013 και μετέπειτα, οπότε επανήλθε από την αλλοδαπή, αμφισβητεί προφορικά ενώπιον τρίτων και ενώπιον του Α την κυριότητα του Α πάνω στο οικόπεδο, την οποία (κυριότητα)ο τελευταίος ισχυρίζεται πως απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία. Επιπλέον ο Β διαπραγματεύεται την πώληση του οικοπέδου σε τρίτους και ακόμη αντιτάσσεται προφορικά στην προσπάθεια του Α να το ανοικοδομήσει.

Λόγω των αμφισβητήσεων του Β, ο Α ανέθεσε σ' εσάς, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του, την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας του ίδιου παραπάνω ακινήτου, η αξία του οποίου ανέρχεται τώρα σε 350.000 ευρώ. Με βάση την αξίωση του ενάγοντος Α, που αφορά την αναγνώριση της κυριότητας του, να συντάξετε πλήρη τη σχετική αγωγή εναντίον του Β, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του.

Εκτός από τα στοιχεία των περιστατικών της νομής και της περιγραφής του επιδίκου που συνοποτικά αναφέρθηκαν παραπάνω και θα αναπτυχθούν εκτενέστερα από εσάς κατά τη σύνταξη της αγωγής, ο καθένας διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει την αγωγή με όλα τα αιτήματα, κύρια και παρεπόμενα και θα περιγράψει τα κατά την κρίση του πρόσθετα περιστατικά, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του κειμένου της και τη στήριξη του εννόμου συμφέροντος του ενάγοντος για την άσκησή της, όπως αντιλαμβάνεται ο ίδιος και υποθέτει ότι αυτά είναι αναγκαία, ώστε η αγωγή να καταστεί πλήρως ορισμένη στο σύνολό της, έστω και αν τα παραπάνω περιστατικάπου δίδονται είναι συνοπτικά και με ελλείψεις, με σκοπό να αποτελέσουν τον κορμό για την ανάπτυξη με αυτά της δικής σας πλήρους αγωγής.

Εκτός του κειμένου της αγωγής, να αιτιολογήσετε

α) την καθ' ύλην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η αγωγή

β)την κατά τόπον αρμοδιότητα του ίδιου Δικαστηρίου

γ)αν αρκεί για την ολοκλήρωση της άσκησης της αγωγής μόνο η κατάθεσή της στη γραμματεία του ίδιου Δικαστηρίου

δ)αν μπορεί να ασκηθεί η αγωγή απευθείας στο Εφετείο

ε) αν απαιτείται η εγγραφή της στα βιβλία διεκδικήσεων και

στ) αν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου για την ίδια αγωγή.

 

 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Α εκμισθώνει στον Β, δημόσιο υπάλληλο, ένα καινούργιο και σε πολύ καλή κατάσταση διαμέρισμά του, δυνάμει του από 2-9-2011 μισθωτηρίου για χρονική διάρκεια 3 ετών, για να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της οικογενείας του με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ, καταβαλλόμενο στην αρχή κάθε μήνα. Από τον Ιούλιο του 2012 όμως ο Β δυσκολέυεται στην εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, καθυστερώντας την καταβολή του άλλοτε ένα μήνα, άλλοτε δύο μήνες και ήδη οφείλει τα μισθώματα Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2013 καθώς και τα κοινόχρηστα των ως άνω μηνών.

Ο Β απαντώντας στις διαμαρτυρίες του Α για την καθυστέρηση των μισθωμάτων και κοινοχρήστων, του δηλώνει ότι τον Ιούλιο 2013 θα αποχωρήσει από το διαμέρισμα επειδή μετατίθεται στη Λαμία και για πρώτη φορά του γνωστοποιεί ότι εξαιτίας μιας πλημμύρας στην κουζίνα του διαμερίσματος από μία βρύση που ξέχασε ανοιχτή το καλοκαίρι, είχε "φουσκώσει" και μπυχλιάσει το ξύλινο πάτωμα του σαλονιού. Ο Α ανήσυχος, πηγαίνει να δει το διαμέρισμά του και βλέπει έκπληκτος το φουσκωμένο πάτωμα του σαλονιού αλλά και τους τοίχους των δύο δωματίων σχεδόν διάτρητους από καρφώμενα κάδρα με φωτογραφίες.

Αμέσως διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Β τόσο για τη κακή χρήση του διαμερίσματος, όσο  και για την πρόωρη αποχώρησή του από το μίσθιο, αλλά ο Β του απάντησε ότι δεν έχει καμία ευθύνη και επιπλέον του ζήτησ ε 300 ευρώ για μία δαπάνη αντικατάστασης του καυστήρα της οικοδομής.

1. Ποια τα δικαιώματα του Α σχετικά με τα οφειλόμενα μισθώματα και κοινόχρηστα.

2. Έχει δικάιωμα ο Β να καταγγείλει πρόωρα τη μίσθωση και για ποιο λόγο;

3. Ποια τα δικαιώματα και οι υποχεώσεις των Α και Β σχετικά με τις φθορές στο μίσθιο;

4. Μέχρι πότε πρέπει να ασκηθούν οι εκατέρωθεν αξιώσεις τους;

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Α. Αντωνίου και ο Β. Βασιλείου, φίλοι, συστήνουν μαζί με τον Γ. Γεωργίου μία ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία "Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε." με αντικείμενο την εισαγωγή, εμπορία και πώληση ενδυμάτων, στην οποία ο μεν Α. Αντωνίου είναι ομόρρυθμος εταίρος και μοναδικός διαχειριστής, οι δε Β. Βασιλείου και Γ. Γεωργίου ετερόρρυθμοι εταίροι.

Κατά τη λειτουργία της εταιρίας και για την πραγμάτωση του σκοπού της, ο Α. Αντωνίου ερχόμενος σε διαπραγματεύσεις με την εταιρία "Εμπόριο ΑΕ", παραγγέλνει από αυτήν ενδύματα αξίας 10.000 ευρώ και χάριν καταβολής εκδίδει την 2-4-2013 στο όνομα και για λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταιρίας μία ισόποση μεταχρονολογημένη τραπεζική επιταγή με ημερομηνία 13-4-2013, ημέρα Σάββατο, με δικαιούχο την ως άνω εταιρία. Μετά όμως από την παράδοση των εμπορευμάτων από την ανωτέρω ανώνυμη εταιρία, ο Α. Αντωνίου και κατόπιν πιέσεων του Β. Βασιλείου μετάνιωσε για την επιλογή των ενδυμάτων από την εταιρία "Εμπόριο ΑΕ" και ανακαλεί για λογαριασμό της ετερόρρυθμης εταιρίας την εκδοθείσα επιταγή την 15-4-2013. Έπειτα, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας "Εμπόριο ΑΕ". η οποία δεν είχε λάβει την αξία των εμπορευμάτων, εμφάνισε την ως άνω επιταγή στην πληρώτρια Τράπεζα, η οποία όμως σφράγισε την παραπάνω επιταγή την 22-4-2013, ημέρα Δευτέρα, λόγω ανακλήσεώς της.

Ένα έτος αργότερα, ο Α. Αντωνίου πεθαίνει αιφνιδίως, ενώ η "Α.ΑΝΤΩΝΙΟΥ - Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ" έχει ήδη περιέλθει κατά το τελευταίο εξάμηνο σε κατάσταση παύσης πληρωμών.

Ερωτήματα:

1. Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού μιας ετερόρρυθμης εταιρίας και που δημοσιεύεται αυτό;

2. α. Διαπράχθηκε κάποιο αδίκημα με την ανάκληση της επιταγής από την εκδότρια εταιρία και την εν συνεχεία σφράγισή της από την πληρώτρια Τράπεζα λόγω ανακλήσεώς της;

β. Η σφράγιση της επιταγής στις 22-4-2013 είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη και γιατί;

3. Κατά ποιων νομιμοποιείται να στραφεί η εταιρία "Εμπόριο ΑΕ" για την ικανοποίηση της απαίτησής της από την επιταγή, με ποια ένδικα βοηθήματα και εντός πόσου χρονικού διαστήματος (διευκρίνιση:πριν τον θάνατο του Α. Αντωνίου);

4. Μετά το θάνατο του Α. Αντωνίου, αιτιολογείστε αν η εταιρία έχει ή όχι πτωχευτική ικανότητα, ωστέ να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης λόγω παύσης πληρωμών.

5. Τι τύχη θα έχουν οι εκκρεμείς αγωγές σε βάρος της εταιρίας μετά την περιέλευση της σε κατάσταση πτώχευσης και πώς εκπροσωπείται αυτή;

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις 15-11-2008 αποβίωσε στη Θεσσαλονίκη η Ψ, η οποία κατέλειπε ως μόνον εξ' αδιαθέτου κληρονόμο της τον γιο της Γ. Τον Ιανουάριο του 2009 οι Κ1 και Κ2 , ανεψιοί εκ μητρός της εκλιπούσας Ψ, και σε μη γνωστή ημέρα, πάντως προ της 30-1-2009 ενεργώντας από κοινού, συνέταξαν και κατάρτισαν ιδιόγραφη διαθήκη της ανωτέρω θείας τους με ημερομηνία 15-7-2008 με το εξής περιεχόμενο:"Εγώ η Ψ, έχουσα σώας τας φρένας και εν γνώσει όλων των συνεπειών του νόμου, καταλείπω ως μοναδικούς  κληρονόμους μου τα πολυαγαπημένα μου ανίψια Κ1 και Κ2 στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας μου και ζητώ από τον υιό μου Γ να σεβαστεί το περιεχόμενο της τελευταίας αυτής επιθυμίας μου", στο τέλος δε της διαθήκης έθεσαν κατ' απομίμηση την υπογραφή της Ψ. 

Στις 30-1-2009 ο Κ1 έκανε χρήση της ως άνω διαθήκης, προσκομίζοντας αυτήν στο Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κηρυχθεί κυρία. Αποτέλεσμα των πιο πάνω παραστάσεων του Κ1 ήταν να υποστεί βλάβη η περιουσία του Γ, γιου και μόνου εξ' αδιαθέτου κληρονόμου της αποβιωσάσης Ψ, ίση προς το εξ αδιαθέτου μερίδιό του στα φερόμενα ως καταληφθέντα περιουσιακά στοιχεία στους Κ1 και Κ2 κινητά και ακίνητα, με αντίστοιχη ωφέλεια της δικής τους περιουσίας. Στις 30-1-2009, ημερομηνία συζήτησης της αίτησης του Κ1 στο Δικαστήριο του ΜΠΘ, προκειμένου κα κηρυχθεί κύρια η προαναφερθείσα "διαθήκη" της Ψ, η Κ3, ενώ εξεταζόταν ενόρκως ως μάρτυρας ενώπιον του  του ΜΠΘ, κατέθεσε ότι ήταν φίλη της Ψ για 30 χρόνια, ότι από δική της αντίληψη γνώριζε το γραφικό χαρακτήρα της και την υπογραφή της και ότι η ανωτέρω διαθήκη ήταν γνήσια. Τα πιο πάνω κατατεθέντα ήταν αναληθή, και η αλήθεια, την οποία γνώριζε η Κ3, ήταν ότι ουδέποτε είχε φιλικές σχέσεις με την Ψ αλλά απλή γνωριμία, ότι δεν είχε οποιαδήποτε επαφή με αυτή και την οικογένειά της από το έτος 1986 και ότι δε γνώριζε το γραφικό της χαρακτήρα. Την απόφαση να εκτελέσει τις παραπάνω πράξεις προκάλεσαν στην Κ3 με πρόθεση, πειθώ και φορτικότητα, από κοινού οι Κ1 και Κ2, οι οποίοι είχαν συμφέρον γι αυτό, αφού φέρονταν ως τετιμημένοι με την ως άνω "διαθήκη".

 

Ερωτήματα: 

1. Ποια αδικήματα διέπραξαν οι Κ1, Κ2 και Κ3 και από ποιες διατάξεις του ΠΚ τιμωρούνται;

2. Επιλέξτε έναν από τους τριες κατηγορούμενους (Κ1, Κ2 και Κ3) και παρουσιάστε ακροθιγώς την υπερασπιστική του γραμμή.