ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΔΙΚΙΑΣ

3 απαντήσεις [Τελευταία καταχώρηση]
Natt
Εικόνα: Natt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2015

Συνάδελφοι καλημέρα!!Είμαι στις αρχές της άσκησης και θέλω την πολύτιμη  βοήθεια σας!!!Πως υπολογίζω τόκους επιδικίας;από πότε αρχίζουν να τρέχουν?από τη δημοσίευση της απόφασης;(η απόφαση είναι  του εφετείου).Πρέπει να υπολογίσω και τόκους υπερημερίας,  έπειτα βάσει αυτών θα βρω και επιδικίας; Ευχαριστώ πολύ!!!!!!!!

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Κυκλοφορούν διάφορα συστήματα υπολογισμού τόκων και χρειάζεται μια εξοικείωση με αυτά . Εγώ π.χ.  χρησιμοποιώ αυτό της Νόμος. Το επιτόκιο είναι διαφορετικό , όχι μόνο μεταξύ τόκων υπερημερίας και επιδικίας , αλλά πλέον μετά την τροποποίηση από το 2012 του 346 ΑΚ και μεταξύ των τόκων επιδικίας πριν και μετά από τη δημοσίευση οριστικής απόφασης.

Πριν απ'όλα πρέπει να δει κανείς , τί ορίζει το διατακτικό της απόφασης που επιδικάζει το ποσό. Εάν ορίζει  , όπως φαίνεται στο ερώτημα ,  ότι επιδικάζει νόμιμους  τόκους από την επίδοση της αγωγής, τότε πρόκειται για τόκους επιδικίας ( 346 ΑΚ ).  Στη συνέχεια  , θα υπολόγιζε κανείς αφενός τους τόκους επιδικίας ( από την επίδοση της αγωγής )  μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης και αφετέρου μετά από αυτήν έως την ημερομηνία υπολογισμού των τόκων . Το άθροισμα των δύο ποσών συνιστά  το συνολικό ποσό των τόκων επιδικίας . Στην περίπτωση αυτή δεν τίθεται θέμα υπολογισμού τόκων υπερημερίας , αφού το δικαστήριο επιδίκασε τόκους μόνον από την επίδοση της αγωγης.  Και όλ'αυτά , με την προϋπόθεση ότι δεν εχώρησε ενδιάμεσα καμία  καταβολή από τον οφειλέτη .  

Ίσως μια πιο συγεκριμένη ερώτηση θα έπαιρνε και καλύτερη απάντηση.

Natt
Εικόνα: Natt
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 28/06/2015

Εάν η απόφαση του εφετείου ορίζει ότι η τάδε εταιρεία, υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των 10.000 ευρώ σε έναν εργαζόμενο της , που αντιστοιχεί σε διαφορές δεδουλευμένων ημερομισθίων και στο έκτο ημερομίσθιο ανά πενθήμερο εργασίας, με νόμιμο τόκο από την παρέλευση της δήλης ημέρας καταβολής τους, που συμπίπτει με την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, κατά τον οποίο ο μισθωτός παρείχε την εργασία του μέχρι την πλήρη εξόφληδη (341 ΑΚ). Για να υπολογίσω εδώ τόκο υπερημερίας, στην υπολογιστική εφαρμογή θα πρέπει να βάλω την πρώτη κάθε μήνα που εργάστηκε ο μισθωτός(στην υπολογιστική εφαρμογή αναγράφει ημ.έναρξης), το κεφάλαιο( το αντίστοιχο  οφειλόμενο ποσό ανά μήνα εργασίας) και στο σημείο που αναγράφει ημ.λήξης την ημέρα που αρχίζει ο τόκος επίδικίας??(δηλαδή την επομένη της επιδόσεως της αγωγής). Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια και το χρόνο σου!!!

Symeon
Εικόνα: Symeon
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 18/01/2010

Στο σημείο που γράφει ημερομηνία λήξης βάζεις , για να ακριβολογούμε , τον χρόνο επίδοσης της αγωγής , όχι την επομένη αυτού. Κατά τα λοιπά , νομίζω ότι δεν σφάλλεις , με επιφύλαξη όμως  γιατι δεν ασχολούμαι με εργατικά και ίσως κάτι μου διαφεύγει.  Με αυτόν τον τρόπο βρίσκεις λοιπόν τους τόκους υπερημερίας . Στο ποσό αυτό θα προσθέσεις και τους τόκους επιδικίας κατά τα παραπάνω .