τοπική αρμοδιότητα

Χωρίς απαντήσεις
x32klaw
Εικόνα: x32klaw
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 31/03/2010

Τράπεζα έχει ασκήσει ασφαλιστικά κατά του πελάτη μου για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και τον έχει βάλει κάτοικο όχι εκεί που πραγματικά είναι μόνιμος κάτοικος.Πώς μπορώ να αποδείξω την μόνιμη κατοικία? Πέρα από την κατοικία του καθ' ου και την τοποθεσία του ακινήτου, μπορεί και ο τόπος υπογραφής της σύμβασης δανείου να παίξει ρόσο στην τοπική αρμοδιότητα?