Τροπή προσημείωσης σε υποθήκη μετά την κατάθεση αίτησης 3869/2010

Χωρίς απαντήσεις
Kamp
Εικόνα: Kamp
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 14/12/2016

Συνάδελφοι καλησπέρα,

θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής: Έβγαλα διαταγή πληρωμής (από δάνειο) κατά οφειλέτη και του κοινοποίησα επιταγή προς πληρωμή (1η κοινοποιηση). Κατόπιν έγγραψα προσημείωση υποθήκης σε ακίνητό του δυνάμει της παραπάνω διαταγής πληρωμής. Αμέσως μετά, ο οφειλέτης μου κοινοποιεί αίτηση υπαγωγής του στον Ν. 3869/2010. Λαμβάνοντας υπόψη την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικης και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, πώς κ πότε θα μπορέσω να τρέψω την προσημείωση υποθήκης σε υποθήκη;

1. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απορριπτικης απόφασης επί της αίτησης του 3869/2010 θα κοινοποιήσω για δεύτερη φορά τη διαταγή πληρωμής για να τελεσιδικήσει και τοτε εντός τριμήνου θα τρέψω σε υποθήκη;

2. Τι θα γίνει αν τελικά γίνει δεκτή η αίτηση υπαγωγής στον 3869/2010 ?

3. Άλλως, μπορώ να κάνω δεύτερη κοινοποίηση μονο προς γνώση τώρα, και να τρέψω? Όμως αν τρεψω τώρα δεν παραβαίνω την απογόρευση μεταβολής νομικής κατάστασης;?