Τροπή προσημείωσης υποθήκης

Χωρίς απαντήσεις
CosmicVoyager
Εικόνα: CosmicVoyager
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/11/2008

Όταν τρέπουμε προσημείωση υποθήκης σε υποθήκη πρέπει να επιδώσω στον καθ ου αντίγραφο της περίληψης??