ΤΥΔΘ

Χωρίς απαντήσεις
diwup
Εικόνα: diwup
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 05/11/2010

Για όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται η κατάθεση των βιβλιαρίων ενσήμων του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης πήρε παράταση μέχρι 31-05-2011