ΤΥΠΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

katrina
Εικόνα: katrina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/11/2007

Πότε λογίζεται ότι αρχίζει ΤΥΠΙΚΑ η άσκηση? Αν καταθέσω τα χαρτιά μου τη Χ/11/2007, η ταυτότητα του ασκουμένου θα γράφει την Χ μέρα ως μέρα έναρξης ή θα είναι κοινή η ημεροχρονολογία για όλους τους ασκουμένους που τελείωσαν στην οικεία εξεταστική?

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Κρίσιμος χρόνος έναρξης της άσκησης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ενδιαφερομένου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Αίτηση για έγγραφη στον Δ.Σ.Α. μπορεί να υποβληθεί και πριν από την λήψη του πτυχίου (ορκομωσία), και συγκεκριμένα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.