ΤΥΠΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Κρίσιμος χρόνος έναρξης της άσκησης είναι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ενδιαφερομένου μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Αίτηση για έγγραφη στον Δ.Σ.Α. μπορεί να υποβληθεί και πριν από την λήψη του πτυχίου (ορκομωσία), και συγκεκριμένα από την ημερομηνία ανακοίνωσης των επίσημων συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.