Χαρακτήρας δικαιοπραξίας

Χωρίς απαντήσεις
yiota22
Εικόνα: yiota22
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 19/07/2010

 Η πώληση ενός αντικειμένου από ιδιώτη σε έμπορο για να τον βοηθήσει στην εμπορία του, π.χ ψυγείο γι αταβέρνα, τι χαρακτήρα έχει?Είναι εμπορική ή αστική δικαιοπραξία?