ΧΡΕΗ Ε.Ε.- ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΗΣ Ε.Ε.) ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ο.Ε.)

Χωρίς απαντήσεις
konstantina
Εικόνα: konstantina
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 03/10/2011

Καλησπέρα, 

  • Έχω εκδώσει απόφαση κατά ετερόρρυθμης εταιρείας (ο Α είναι ομόρρυθμο μέλος και ο Β ετερόρρυθμο μέλος). 
  • Ο Α και Β έχουν επίσης συστήσει Ο.Ε., η οποία έχει ακίνητα στο όνομά της, τα οποία εκμισθώνει και εισπράττει ενοίκια. 

  Για να εκτελέσω την απόφαση που έχω στα χέρια μου κατά της Ε.Ε., μπορώ να κάνω κατάσχεση εις χείρας του μισθωτή της Ο.Ε. και κατά του Α, με την ιδιότητά του ως ομόρρυθμου μέλους της Ο.Ε. για απαίτηση που έχω κατά του ιδίου (του Α), αλλά με την ιδιότητά του ως ομόρρυθμου μέλους της Ε.Ε.?