Χρόνια Πολλά! Ευτυχισμένο το 2008!

almos
Εικόνα: almos
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 07/10/2006

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος! !xmas

Είθε το 2008 να είναι μια χρονιά ειρήνης, δικαιοσύνης, ευημερίας και προόδου για ολόκληρη την ανθρωπότητα! !peace

Είθε το 2008 να είμαστε όλοι πιο γαλήνιοι, πιο φιλικοί, πιο ανθρώπινοι, πιο ανεκτικοί! !comehereyou

Καλή χρονιά και καλή δύναμη σε όλους τους συναδέλφους ασκουμένους και νέους δικηγόρους! !occasion

Rebel Assault
Εικόνα: Rebel Assault
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 09/10/2006

[center][color=#006600][size=14]Εύχομαι σε κάθε [b]καλό[/b] συνάδελφο Καλά και Φωτισμένα Χριστούγεννα![/size][/color] !xmas

[img]http://logo.cafepress.com/6/941317.4125096.jpg[/img][/center]