ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Χωρίς απαντήσεις
pela
Εικόνα: pela
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 06/02/2013

Θα ήθελα να ρωτήσω αν την προσωρινή διαταγή των υπερχρεωμένων την εγγράφετε στο Υποθηκοφυλακείο, δεδομένου ότι αφορά και μη μεταβολή της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Επίσης, την απόφαση των ασφαλιστικών πλέον, όταν δεν αφορά μόνο αναστολή εκτέλσης, αλλά και απαγόρευση λήψης ασφαλιστικών μέτρων από τους δανειστές, εγγραφής προσημείωσης, κ.λ.π.,δηλαδή αναφέρεται σε προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, την επιδίδετε με επιδίδετε με επιταγή, και λαμβάνεται και απόγραφο (άρθρο 700 παρ. 3 ΚΠολΔ)?