ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 403 Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3518/21-12-2006 (ΦΕΚ 272, τ.Α') και την Φ.80000/οικ.182/2007 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ... [b]1.[/b] Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 17 του Ν. 3144/03, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3227/04, του άρθρου 9, παρ.1 του Ν. 3250/04 και του άρθρου 10, παρ.1 του Ν. 3385/05 αττό την επομένη της λήξης της και [b]μέχρι 31-3-2007[/b].

[b]2.[/b] Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στο Ταμείο Νομικών και στον Κ.Ε.Α.Δ. μέχρι 31- 3 -2007.

[b]3. [/b]Σε περίπτωση ΕΦΑΠΑΞ εξόφλησης των οφειλών με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών πρέπει η εξόφληση να γίνει εντός 3 μηνών από κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Ταμείου.

[b]4. [/b]Σε περίπτωση ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής, [b]σε 80 ισόποσες δόσεις με έκπτωση 50% στα πρόσθετα τέλη και το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 €.[/b]

[b]5. [/b]Στην άνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με προηγούμενες διατάξεις, εφόσον παραιτηθούν από αυτές με τα ισχύοντα όμως της νέας αίτησης.

[b]6. [/b]Στην άνω ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι εργοδότες, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/3/2007

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:48
18/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Προκηρύξεις
12:47
18/01/21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:34
11/01/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
19:09
28/12/20
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:52
24/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
00:41
24/12/20
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:13
20/12/20
Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους ότι από την Δευτέρα 21/12/2020, ξεκινούν εκ νέου τρίωρα σεμινάρια...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
15:30
17/12/20
Α. Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων - Β΄ Εξαμήνου 2020  Ενημερώνουμε τους...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:23
16/12/20
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...