Καλός Δικηγόρος Σημαίνει "Συλλειτουργός της Δικαιοσύνης"

Καλός Δικηγόρος Σημαίνει "Συλλειτουργός της Δικαιοσύνης"

 

Της Σοφίας Σταυροπούλου,
Δικηγόρου.

 

Πριν λίγο καιρό είχα μία συνομιλία με μία φίλη - συνάδελφο. Δικηγόρος λίγων ετών κι αυτή όπως κι εγώ, ασκεί τη μαχόμενη δικηγορία (στη Θεσσαλονίκη) και αντιμετωπίζει καθημερινά μεταξύ άλλων τα πολλαπλά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι χιλιάδες νέοι συνάδελφοί μας, κυρίως στην προσπάθειά τους να εδραιωθούν στο νομικό κόσμο, δημιουργώντας τη δική τους πελατεία.

Ούσα ακροατής για μία εισέτι φορά περιστατικών που αφενός δημιουργούν φόβο και αγωνία για το μέλλον και τις δυνατότητες εξέλιξης των νέων συναδέλφων, αφετέρου αναπαραγάγουν το συχνό ερώτημα «ποιος είναι τελικά ο καλός δικηγόρος» κατέληξα στις ακόλουθες διαπιστώσεις.

Καταρχήν, ως γνωστόν, ο δικηγόρος είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και έχει (όπως και άλλων ειδών ελεύθεροι επαγγελματίες), το πελατολόγιό του. Οι πελάτες του αναθέτουν να φέρει εις πέρας μία υπόθεση, η δουλειά δε του δικηγόρου είναι η προάσπιση των συμφερόντων του πελάτη του και για την εργασία του αυτή, αμείβεται.

Ωστόσο, συχνά οι πελάτες παρερμηνεύουν και παρεξηγούν την ποιότητα της εργασίας του δικηγόρου. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον για το λόγο ότι ο πελάτης συνδέει την ικανότητα και τα προσόντα του καλού δικηγόρου με το αποτέλεσμα της δίκης. Είναι παγκοίνως διαδεδομένη η άποψη ότι «καλός δικηγόρος είναι αυτός που κερδίζει πολλές δίκες».

Μήπως όμως τελικά η πραγματικότητα δεν είναι έτσι ακριβώς;

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το επάγγελμα του δικηγόρου είναι ιδιόμορφο και ξεχωριστό. Τούτο δε διότι ίσως είναι το μοναδικό επάγγελμα στο οποίο το αποτέλεσμα της δουλειάς μας δεν εξαρτάται άμεσα από εμάς, αλλά μόνο έμμεσα.

Θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι: Ο δικηγόρος καταρτίζεται και εκπαιδεύεται να προετοιμάζει μία υπόθεση και αναλαμβάνει να υποστηρίξει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τα αιτήματα ή την άμυνα του πελάτη του. Ωστόσο, το αποτέλεσμα όλης αυτής της εργασίας και η τελική απόφαση για την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς, ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους δικαστές, οι οποίοι είναι αρμόδιοι από το νόμο να λαμβάνουν τις αποφάσεις για τα ζητήματα που φέρονται ενώπιόν τους.

Πρακτικά, όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο για έναν δικηγόρο να αναλάβει μία υπόθεση, να την διαβάσει, να ξενυχτήσει, να ψάξει χιλιάδες «εργατοώρες» στη θεωρία και τη νομολογία των δικαστηρίων της χώρας μας, και να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσερχόμενος δε εν συνεχεία ενώπιον του δικαστηρίου για να υπερασπιστεί τόσο τον πελάτη του όσο και την δική του -ως άνω- εργασία, να καταλήξει να βρεθεί «έρμαιο» μίας απόφασης απορριπτικής ή σε κάθε περίπτωση, δυσμενούς.

Ίσως θα πρέπει να αναρωτηθούμε σε ποιο άλλο επάγγελμα συμβαίνει αυτό; Για παράδειγμα, ο ιατρός δίνει στον ασθενή - πελάτη του μία θεραπεία και εξαρτάται από τον (οργανισμό του) πελάτη του αν αυτός θα θεραπευθεί ή όχι. Ωσαύτως, ο καθηγητής των ιδιαίτερων μαθημάτων διδάσκει στα παιδιά (που είναι οι πελάτες του αφού από αυτά αμείβεται για την εργασία του) και εξαρτάται από το δικό τους περαιτέρω διάβασμα αν θα γίνουν καλοί μαθητές ή όχι. Και έτσι συμβαίνει στα περισσότερα επαγγέλματα.

Στο λειτούργημα όμως των δικηγόρων;

Ο πελάτης, μας αναθέτει μία υπόθεση, μας εμπιστεύεται, και συχνά ακούμε κάποια από τις φράσεις: «θα κερδίσουμε; Θα τα πάρουμε τα λεφτά; Θα γλιτώσω τη φυλακή; κ.α.». Ο πελάτης ρωτάει να μάθει το αποτέλεσμα!!!

Εντούτοις, το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη δική μας εργασία, από τα δικά μας προσόντα, από τη δεινότητα του λόγου μας, από τη νομική κατάρτιση ή τις δικηγορικές μας ικανότητες – τεχνάσματα!!! Το αποτέλεσμα που ζητάει να μάθει ο πελάτης θα το αποφασίσει κάποιος άλλος!! Στην έκδοση του αποτελέσματος, παρεμβαίνει άλλο επάγγελμα - λειτούργημα. Ο δικαστής. Αυτός είναι ο τελικός κριτής, τόσο της επίλυσης της ανατεθείσας σε εμάς διαφοράς, όσο και αντίστοιχα της δικής μας εργασίας. Αυτός αποφασίζει «το περίφημο αποτέλεσμα» και αυτός αντίστοιχα αναδεικνύει ή όχι την (καλή ή όχι) εργασία του δικηγόρου, στα μάτια του πελάτη.

Έτσι όμως συχνά παρατηρείται το φαινόμενο να εκδίδονται αποφάσεις όλως άδικες και καταχρηστικές. Όταν δε συμβαίνει αυτό είναι ιδιαιτέρως δυσχερές να αντιληφτεί ο πελάτης ότι εμείς ως δικηγόροι ενεργήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξαντλήσαμε κάθε πρόσφορη νομική δυνατότητα που διαθέταμε. Είναι δηλ. δύσκολο για τον πελάτη να κατανοήσει ότι η ιδιότητα του καλού δικηγόρου δεν αποδεικνύεται μόνο από το καλό αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο να καταλάβει ότι καλός δικηγόρος δεν είναι μόνο αυτός που κερδίζει πολλές δίκες.

Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Καλός δικηγόρος είναι αυτός που αναλαμβάνει μία υπόθεση, αποπειράται ενίοτε να την επιλύσει συμβιβαστικά (αν κάτι τέτοιο είναι πιθανό), προσέρχεται ενώπιον του δικαστηρίου και τελικά υπερασπίζεται τον πελάτη του παριστάμενος αξιοπρεπώς, ήτοι κάνοντας χρήση των νομικών μέσων που του παρέχει ο νόμος και των δικονομικών δυνατοτήτων που διαθέτει, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Το καθήκον και η εργασία του καλού δικηγόρου ολοκληρώνεται με την έξοδό του από το ακροατήριο (και το κλείσιμο του φακέλου σε περίπτωση πολιτικής υπόθεσης).

Από το σημείο αυτό και εξής, ουδεμία δυνατότητα παρέχεται στο δικηγόρο, τόσο σ’ αυτόν που ενήργησε ως ανωτέρω όσο και σ’ αυτόν που δεν ακολούθησε όλη αυτή τη πορεία. Ήτοι, από τη χρονική εκείνη στιγμή, ουδεμία ευθύνη φέρει ο δικηγόρος για το αποτέλεσμα. Έτσι, το αποτέλεσμα που ζητά να μάθει εναγωνίως ο πελάτης, δεν μπορεί να το παράσχει ο δικηγόρος άμεσα, εκφεύγει πλέον αυτό από τα νομικά του καθήκοντα, είτε ανήκει στους καλούς είτε όχι, είτε έχει κάνει σωστά τη δουλειά του είτε όχι, αφού τελικός κριτής είναι πάντοτε κάποιο άλλο πρόσωπο.

Απευθυνόμενη λοιπόν κυρίως στους νέους συναδέλφους (κι εγώ ως λίγων -μόλις 4- ετών συνάδελφος), δυνάμει της λιγοστής ακόμα δικηγορικής εμπειρίας μου, η οποία ωστόσο πλαισιώνεται αφενός από τα δικαστηριακά έδρανα και την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, αφετέρου δε από τη σχέση μου με τον εκάστοτε πελάτη, θεωρώ συναδελφικό χρέος μου σε μία προσπάθεια να υπενθυμίσω σε όσους εξ υμών τυχόν δυσανασχετείτε ή απογοητεύεστε, εξαιτίας των δυσμενών σχολίων που τυχόν λαμβάνετε από κάποιους πελάτες ή μεγαλύτερους συναδέλφους, κατόπιν μίας δικαστηριακής ήττας ή λόγω του αισθήματος που νιώθετε ακόμα και εσείς οι ίδιοι μετά την έκδοση μίας αρνητικής απόφασης, όπως τονίσω ότι:

Η έκδοση των δικαστικών αποφάσεων θα λαμβάνεται πάντοτε από τους δικαστικούς λειτουργούς. Εντούτοις, καλός δικηγόρος σημαίνει, καθημερινή προσπάθεια για ενδυνάμωση της νομικής κατάρτισης και αξιοπρεπή δικηγορική παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων. Τούτο δε καθιστά και εμάς εν δυνάμει «συλλειτουργούς» της δικαιοσύνης.

Νομίζω, ότι όσοι εξ ημών διαθέτουμε την ιδιότητα αυτή και ενεργούμε ως ανωτέρω, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι ότι το δικηγορικό μας μέλλον βαίνει λαμπρό, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το γεγονός ότι ωσαύτως το λειτούργημά μας θα αποτελεί πάντοτε το αναγκαίο στήριγμα της κοινωνίας!!!

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:51
08/02/23
Η ΕΑΝΔΑ συλλέγει είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Όσες και...
Εκδηλώσεις
10:17
08/02/23
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:36
02/02/23
Η νέα ακαδημαϊκή δράση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. ονομάζεται «Κύκλος Νομικών Διαλέξεων». Πρόκειται για ένα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:11
02/02/23
Αξιότιμε κ. Διοικητά, η Ένωση μας έχει λάβει πολλαπλές αναφορές από συναδέλφους – δικηγόρους...
Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...