Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών

Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.
 
Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό 
Έγκλημα της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο βραβεία για 
πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στα θέματα που αναφέρονται πιο κάτω, 
και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις μελέτες τους.

Τα θέματα είναι τα εξής:
* «Οι έννοιες του νομικού και του πραγματικού ελαττώματος στο νέο 
δίκαιο της πώλησης κατά τον Αστικό Κώδικα»
* «Lex mitior: είναι επιτρεπτός ο νομοθετικός αποκλεισμός της σε 
φορολογικές ή άλλες κυρώσεις ποινικής φύσης;»

Για κάθε θέμα θα δοθεί ένα βραβείο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Νομικής που είναι επίσης κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τουλάχιστον τίτλου, ο οποίος έχει απονεμηθεί από Νομική 
Σχολή (ή από διατμηματικό πρόγραμμα με συμμετοχή Νομικής Σχολής). Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έναν τουλάχιστον από τους 
τρεις κύκλους σπουδών στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. (ή σε διατμηματικό 
πρόγραμμα με συμμετοχή της). Εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο τίτλος πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά 
την 1.1.2013. Εάν ο συμμετέχων είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, 
η διδακτορική διατριβή πρέπει να έχει υποστηριχθεί μετά την 1.1.2013. 
Δεν μπορεί να συμμετάσχει όποιος έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση 
συνεργασίας με το Εργαστήριο.

Οι μελέτες που θα υποβληθούν πρέπει να έχουν έκταση μεταξύ 8.000 και 
18.000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων) και να 
συνταχθούν στην ελληνική, αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Η υποβολή γίνεται έως και την 10.4.2023 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση anti-corruption@law.auth.gr[1]. Οι συμμετέχοντες πρέπει, 
μαζί με την υποβολή της μελέτης τους, να αναφέρουν τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους και να επισυνάψουν ως δικαιολογητικά: τους τίτλους 
από τους οποίους προκύπτει το δικαίωμα συμμετοχής τους σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται πιο πάνω, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υποβάλει 
τη μελέτη για άλλη δημοσίευση ή αξιολόγηση, ότι η μελέτη δεν αποτελεί 
τμήμα ή συνεπτυγμένη απόδοση του συνόλου ή τμήματος διπλωματικής 
εργασίας τους ή διδακτορικής διατριβής τους, καθώς και ότι δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει το έργο άλλων χωρίς την απαραίτητη αναφορά.

Η απόφαση για την απονομή των βραβείων, μετά από αξιολόγηση των 
μελετών που θα υποβληθούν, λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση του 
Εργαστηρίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής που θα ορίσει 
προηγουμένως η ίδια Γενική Συνέλευση. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται 
κατά προτίμηση από μέλη του Εργαστηρίου. Εάν αυτό δικαιολογείται από 
τις ανάγκες της αξιολόγησης, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή άλλοι 
καθηγητές της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Το βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο € 1.000 για τη μελέτη που θα 
επιλεγεί σε καθένα από τα δύο θέματα. Επίσης, η μελέτη αυτή μπορεί, αν 
το επιθυμεί ο συντάκτης της, να δημοσιευθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό 
της Νομικής Σχολής Pro Justitia. Η ίδια δυνατότητα μπορεί, κατά την 
κρίση του Εργαστηρίου και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, να 
δοθεί και σε άλλες μελέτες από όσες θα υποβληθούν. Επίσης, το 
Εργαστήριο δύναται κατά την κρίση του να προσκαλέσει τους συντάκτες 
των μελετών που θα βραβευθούν, ή ενδεχομένως και άλλων μελετών που θα 
έχουν υποβληθεί, να τις παρουσιάσουν σε επιστημονικές εκδηλώσεις του. 
Σε κάθε περίπτωση το Εργαστήριο διατηρεί την ευχέρεια να μην απονείμει 
βραβείο με βάση την αξιολόγηση των μελετών

ΣυνημμένοΜέγεθος
-Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών 2022.pdf111.8 KB

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:56
06/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλου όγκου συμμετοχών δεν θα γίνουν δεκτές...