Η Πρώτη Δικαστική Απόφαση του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Η Πρώτη Δικαστική Απόφαση του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 

Της Βασιλικής Ι. Βελή,
Δικηγόρου Αθηνών

 

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουνίου 2011, η πρώτη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 15/2011) για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Ν. 3869/2010.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του αιτούντος ως συνταξιούχου, την ηλικία του, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και την τωρινή οικονομική του κατάσταση, η οποία δεν φέρει προοπτική βελτίωσης, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτησή του και προέβη στη δικαστική ρύθμιση των χρεών του, εξαιρώντας συγχρόνως από την εκποίηση την μοναδική κύρια κατοικία του αιτούντος (η οποία δεν υπερβαίνει το όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%), κατόπιν σχετικής προτάσεως του.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο καθόρισε τις μηνιαίες επί μια τετραετία καταβολές (όπως προβλέπει ο νόμος για τη δικαστική ρύθμιση χρεών) του αιτούντος προς τους πιστωτές τους στο συνολικό ποσό των Ευρώ τριακοσίων δέκα (€310), το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ τους και το οποίο θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της εν λόγω δικαστικής απόφασης. 

Προς αποδοχή δε της προτάσεως του αιτούντος από το Δικαστήριο περί εξαιρέσεως της μοναδικής κύριας κατοικίας του από την εκποίηση, το Δικαστήριο καθόρισε επιπλέον των ανωτέρω επί μια τετραετία μηνιαίων καταβολών, ως καταβλητέο από τον αιτούντα το συνολικό ποσό των Ευρώ τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων (€37.200), το οποίο θα καταβληθεί συμμετρικά προς τους πιστωτές σε μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού Ευρώ τριακοσίων δέκα (€310), με μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες καταβολές θα αρχίσουν από 01.07.2014 και θα γίνονται στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα για δέκα (10) έτη.  

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3869/2010, προβλέπεται ότι σε περίπτωση εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας του αιτούντος από τη ρευστοποίηση, το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Στην προκειμένη δε περίπτωση, το Δικαστήριο ρύθμισε την ικανοποίηση απαιτήσεων των πιστωτών στο συνολικό ποσό των Ευρώ €37.200, που ανέρχεται μόνο στο 30% της εμπορικής αξίας του ακινήτου της μοναδικής κύριας κατοικίας του αιτούντος, ερμηνεύοντας τοιουτοτρόπως την ανωτέρω διάταξη, καθώς προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών να ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του αιτούντος, αλλά δύναται να καθοριστεί και μικρότερο ποσοστό βάσει των εκάστοτε δεδομένων και συνθηκών περιουσιακής και οικονομικής κατάστασης του αιτούντος. 

Πρόκειται για μια απόφαση «οδηγός» για την ερμηνεία και εφαρμογή του Ν. 3869/2010, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο νομολογιακό καθεστώς, επιλύοντας σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα, τόσο διαδικαστικά όσο και ουσιαστικής βασιμότητας. Ωστόσο, πέραν των βασικών κατευθύνσεων της εν λόγω απόφασης, κάθε αίτηση στο Ειρηνοδικείο θα πρέπει να κρίνεται ad hoc με βάση την ιδιότητα του αιτούντος, την ηλικία του, τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά και την οικονομική του κατάσταση.


Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:38
24/01/19
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, σε...
Εκδηλώσεις
13:54
14/01/19
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:00
11/01/19
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί στο 8ο Νομικό Συνέδριο που διοργανώνει,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:31
08/01/19
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
14:15
05/12/18
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Ανακοίνωση 23/11/2018   Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
05/12/18
Αγαπητοί συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι στις 12.12.2018 λήγει  η προθεσμία  να...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:08
30/11/18
Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θέμης Σοφός, σε συνεργασία με τον Καθηγητή John...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:01
29/11/18
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  Τη Δευτέρα 03.12.2018 θα συνεχιστεί το φροντιστηριακό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:39
27/11/18
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού της...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:11
22/11/18
Αγαπητές και Αγαπητοί,  Στην παρούσα θα βρείτε συνημμένο το υλικό από τις εισηγήσεις του...