Στις δικηγορικές αιτήσεις αρκεί μόνο το μεγαρόσημο 3 ευρώ της παράστασης

 Στις δικηγορικές αιτήσεις αρκεί μόνο το μεγαρόσημο των 3 ευρώ της παράστασης.

Στην Εισαγγελία Αθηνών παρατηρείται διχασμός των γραμματέων περί της χαρτοσήμανσης των δικηγορικών αιτήσεων. Υπάρχουν γραμματείς, οι οποίοι δέχονται αιτήσεις με μόνο την δικηγορική παράσταση (ήτοι 1 μεγαρόσημο των 3 ευρώ, και τα ένσημα ταμείων νομικών και προνοίας) ενώ υπάρχουν και γραμματείς, οι οποίοι δεν δέχονται αιτήσεις  αν δεν κολληθεί πλέον της ως άνω παράστασης και ένα επιπλέον μεγαρόσημο των 3 ευρώ. Την απαίτησή τους, αυτή, την στηρίζουν σε διαστρεβλωμένη ερμηνεία της διατάξεως της 10ης παραγράφου του άρθρου 7 του Ν.4043/2012, η οποία αναφέρει επί λέξει, ότι:

«10. Οι υποπεριπτώσεις α' έως και ζ' της πρώτης παραγράφου του άρθρου Ι0 του ν.δ. 1017/1971 (Α'209) αντικαθίστανται ως εξής: α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικό της δίκης δικόγραφα ενδίκων μέσων, αιτήσεις η προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές. β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες Στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ’ έφεση π οποιασδήποτε δικαστικής παρ' εφέτες Αρχής. γ) Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η τον Άρειο Πάγο η το Ελεγκτικό Συνέδριο. δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισματοδικείο ή παρ' αυτά δικαστικής αρχής. ε) Ευρώ 3 σε κάθε μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς ή Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη. Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών. ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»

Υποστηρίζουν, λοιπόν, οι γραμματείς, οι οποίοι απαιτούν το επιπλέον μεγαρόσημο των 3 ευρώ επικολλημένο στην δικηγορική αίτηση, ότι το ένα μεγαρόσημο αφορά στην παράσταση και το άλλο επιπλέον στην αίτηση.

 

            Όμως στην 2η και 3η παράγραφο του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971, όπως ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με την βάση δεδομένων του ΙΣΟΚΡΑΤΗ, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

«2. Η καταβολή των εν εδάφ. α', β', γ' και δ' της παρ.1 στοιχ. Α' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων πόρων βαρύνει τους δικηγόρους και δικολάβους.

3. Η καταβολή των εν εδάφ. ε', ς', ζ', η', θ' και ι' της παρ.1 στοιχ. Α' του παρόντος άρθρου προβλεπομένων πόρων βαρύνει τους συμβαλλομένους, τους διαδίκους και τους καταδικαζομένους.»

            Ήτοι, τα εδάφια α’, β’, γ’, δ’, τα οποία καθορίζουν τα ποσά των μεγαροσήμων των παραστάσεων των δικηγόρων σε Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειο Πάγο κ.λπ., αφορούν στους δικηγόρους και τα υπόλοιπα εδάφια συμπεριλαμβανομένου του εδαφίου ε’, το οποίο καθορίζει το ποσό των μεγαροσήμων σε αιτήσεις, αφορά στους διαδίκους. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να επικολλάται από τους δικηγόρους επιπλέον μεγαρόσημο 3 ευρώ για τις αιτήσεις δεν θα περιελάμβανε την ως άνω 2η παράγραφο στο άρθρο 10 του ν.δ. 1017/1971.

            Η πλειονότητα των συνάδελφων δυστυχώς, μην έχοντας προφανώς υπόψη τους τα ανωτέρω, πέφτουν «θύματα» των ανωτέρω γραμματέων, οι οποίοι μάλιστα επιστρατεύουν περίσσιο θράσος και αδικαιολόγητη ειρωνεία, όταν μερικοί δικηγόροι προβάλλουν ενστάσεις για το επιπλέον μεγαρόσημο, οι οποίοι από την μεριά τους γνωρίζουν, ότι υπάρχουν και άλλοι γραμματείς, οι οποίοι δέχονται τις αιτήσεις τους χωρίς το επιπλέον μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

            Σημειωτέον, ότι ο γραμματέας, ο οποίος λαμβάνει γνώση των ανωτέρω διατάξεων και εμμένει στην επικόλληση του επιπλέον μεγαροσήμου διαπράττει το αδίκημα της καταπίεσης (244 ΠΚ, Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.)

Γεώργιος Απ. Ανδρεουλάκος

Δικηγόρος Αθηνών

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:36
02/02/23
Η νέα ακαδημαϊκή δράση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. ονομάζεται «Κύκλος Νομικών Διαλέξεων». Πρόκειται για ένα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:11
02/02/23
Αξιότιμε κ. Διοικητά, η Ένωση μας έχει λάβει πολλαπλές αναφορές από συναδέλφους – δικηγόρους...
Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...