Η Διαπραγμάτευση για το Δημόσιο Χρέος και το Διπλό μήνυμα των Πολιτών

 Διονυσίου Παντή, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, Προέδρου της Ένωσης Δικηγόρων για την Επεξεργασία και την Προώθηση των Εθνικών μας Θεμάτων (Ε.Δι.Ε.Π.ΕΘ.)

 
Είναι κοινός τόπος ότι το βασικό ζήτημα το οποίο θα καθορίσει την πορεία του τόπου κατά το υπόλοιπο του αιώνα και θα αναγκαστεί η επόμενη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αμέσως μετά τις εκλογές, είναι η διαπραγμάτευση του Δημοσίου Χρέους. Η πορεία αυτής της διαπραγμάτευσης, οι όροι υπό τους οποίους θα διεξαχθεί (τεχνικά και ως πλαίσιο), το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα επιτευχθεί, θα καθορίσουν τον βραχυχρόνιο και μακροπρόθεσμο μέλλον μας και θα επηρεάσει κάθε άλλη πρόκληση την οποία έχουμε ή θα βρεθεί μπροστά μας: τα εθνικά μας θέματα, την ποιότητα της δημοκρατίας που θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας, στο επίπεδο ζωής που θα είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε.
Καταρχήν, οι Έλληνες πολίτες καλούμαστε να βγάλουμε τα κάστανα από την φωτιά και να στείλουμε (ή να ολοκληρώσουμε την αποστολή) ένα διπλό μήνυμα στις επικείμενες εκλογές:
1ον. Προς το εσωτερικό : ότι δεν είναι αποδεκτό η πολιτική και οικονομική ελίτ του τόπου να αγνοεί και ισοπεδώνει τα συμφέροντα και δικαιώματα μας προκειμένου να διασφαλίσει και διακρατήσει την κυρίαρχη και προνομιούχα θέση της (οικονομική και πολιτική) στην κοινωνία. Ότι δεν είναι μόνον οι πανίσχυρες οικονομικά οικογένειες και συμφέροντα που μπορούν να «τιμωρήσουν» τον πολιτικό που αντιστρατεύεται τα συμφέροντα τους (έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών τέτοιων δημοσίων …. χτυπημάτων ) αλλά και οι Έλληνες Πολίτες εκείνους τους αναιδείς (χωρίς αιδώ) πολιτικούς και πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι, ενώ αντλούν την δύναμη τους από την κάθε μία ξεχωριστά ψήφο μας, συναινούν στην ισοπέδωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων μας υπέρ των ολίγων οικονομικά ισχυρών φίλων τους. Περαιτέρω να καταστήσουν σαφές με την στάση τους ότι δεν πρόκειται να κάνουν το χατίρι σε όσους θέλουν για μία ακόμη φορά να μας διχάσουν αλλά θα παραμένοντας σε συνεχή επαγρύπνηση και κατάσταση σταθερούς αποφασιστικότητας, έως ότου διέλθουμε αυτήν την κρίσιμη και πρωτοφανή (θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ) διεθνώς κατάσταση.
2ον. Προς το εξωτερικό: ότι παρά την ιδιοσυγκρασιακή προσήλωση μας στην διαδικασία της Δημοκρατικής και Ισότιμης Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, της «Δυτικής» (στην πραγματικότητα Ελληνικής) θέασης του κόσμου (δημοκρατία – ανθρώπινα δικαιώματα – ελεύθερη οικονομία), ταυτόχρονα απαιτούμε δυναμικά την θέση που μας αξίζει στον διεθνή (και Ευρωπαϊκό) καταμερισμό εργασίας. Ότι ο κόσμος οφείλει σεβασμό σε αυτή την πατρίδα η οποία, παρά τα μικρά – μεσαία μεγέθη της, πάντα στις δύσκολες στιγμές για τον Κόσμο και την Ευρώπη, έδινε με το ηθικό βάρος που τις δίνουν η Ιστορία και οι Αγώνες της, την κρίσιμη μάχη και ενίσχυση της ηθικής υπεροχής υπέρ των Δυνάμεων της Ελευθερίας στην μάχη τους ενάντια στον (Δυτικό ή Ανατολικό) Σκοταδισμό. Τα παραδείγματα στην ιστορία πολλά και γνωστά σε εμάς τους Έλληνες και εκείνους που χρειάζεται στο εξωτερικό.
Αυτό το Διπλό Μήνυμα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση μιας επωφελούς για τον Έλληνα Πολίτη Διαπραγμάτευσης του Δημοσίου Χρέους. Μαζί με την σταθερή, καθαρή και με επίγνωση των διακυβευομένων διαπραγματευτική θέση της επόμενης κυβέρνησης θα επανορθώσει το τρωθέν κύρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Η κεφαλαιοποίηση του κύρους αυτού είναι που εξασφάλισε στην Ελλάδα και στους Έλληνες την προνομιούχο θέση που κατείχαμε στο παγκόσμια γίγνεσθαι και τον παγκόσμιο σεβασμό. Το κύρος αυτό πιστώθηκε στην Χώρα και καθένα από εμάς από την αναγνώριση της Ιστορίας μας (αρχαίας και σύγχρονης) και των αγώνων μας για Δημοκρατία, Ανεξαρτησία και Ελευθερία. Δυστυχώς αυτό το απόθεμα (μαζί με τόσα άλλα) εξαντλείται και θα πρέπει να το κερδίσουμε εκ νέου.
Εκκινώντας από το μήνυμα αυτό, μία επόμενη κυβέρνηση, είναι αναγκαίο, να διατυπώσει μία απόλυτα καθαρή θέση διαπραγμάτευσης, η οποία θα καταστήσει σαφές ότι:
  • Η Ελλάδα είναι και θα είναι μέλος και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα του σκληρότερου πυρήνα αυτής, ως η δημιουργός και θεμελιώτρια των βασικότερων αρχών και αξιών της και λόγω της απόφασης και της βούλησης σχεδόν του συνόλου των Ελλήνων Πολιτών. Μίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισότιμων Κρατών Μελών (Κ-Μ της ΕΕ) και πολιτών οι οποίοι διαβιούν σε πλαίσια δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα και συμφέροντα τους.
  • Η ανόητη, καταστροφική και ελεγκτέα, ως προς τις (προφανείς) σκοπιμότητες που εκ των πραγμάτων εξυπηρέτησε, «μεταφορά» του Κρατικού μας Χρέους, σε φορείς κρατικούς (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ από σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικούς), αποφασίστηκε για να εξυπηρετήσει την διάσωση ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών κέντρων και την αναβολή της πιο βίαιης εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ. Δηλαδή η «μεταφορά» αυτή οφείλεται τουλάχιστον σε «συνυπαιτιότητα» της ΕΕ.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του σωρευμένου κρατικού μας χρέους κατευθύνθηκε σε εταιρίες και συμφέροντα Κ-Μ της ΕΕ, μερίδα δε του λέοντος στην Γερμανία. Επιπρόσθετα, η κατηγορία διαφθοράς συγκεκριμένων πολιτικών, εμπλέκει τα πρόσωπα αυτά με εταιρίες ιδίως συμφερόντων Κ-Μ της ΕΕ. Οι συνέταιροί μας στην ΕΕ, καλλιέργησαν και «ανέχθηκαν», από ιδιοτέλεια, το νοσηρό αυτό φαινόμενο, το οποίο κόστισε στον Ελληνικό Λαό, κατά σχετικούς υπολογισμούς, περίπου 40 λεπτά στο κάθε διακινούμενο ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «μιζών» και της λογικά επακόλουθης «υπερτιμολόγησης» ή/και των νομικών και τεχνικών ελαττωμάτων των έργων και προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου).
  • Η Ελλάδα είναι η χώρα της ΕΕ η οποία, υπέστη τις μεγαλύτερες θυσίες και καταστροφές κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ταυτόχρονα, η μοναδική η οποία δεν έχει κλείσει τα ζητήματα των κατοχικών αναγκαστικών δανείων και των πολεμικών αποζημιώσεων. Η αναβίωση εθνικών ή ακόμη και εθνικιστικών αντζετών εντός ΕΕ, που για δεκαετίες παρέμεναν καλά κριμένες, ιδίως μετά την επανένωση της Γερμανίας, πιθανά επαναφέρει στην Ήπειρο μας μη ορθολογικές ή/και αυτοκαταστροφικές στρατηγικές. Κατά τα ανωτέρω μία συνολική διαπραγμάτευση χρειάζεται και απαιτείται, η οποία, να περιλαμβάνει και τις «επανορθώσεις» και την πληρωμή των κατοχικών δανείων.
  • Οι Έλληνες χάσαμε, κατά τα πέντε πέτρινα χρόνια των μνημονίων, ποσό ίσο με ένα ΑΕΠ. Το ποσό αυτό προκύπτει από το άθροισμα Α) της απομείωσης των τραπεζικών καταθέσεων, του «κουρέματος» των – αναγκαστικών – επενδύσεων σε ομόλογα των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, την απομείωσης της χρηματιστηριακής αξίας των εταιριών και τέλος της απομείωσης της αξίας της ακίνητης περιουσίας μας συγκρίνοντας τα σχετικά μεγέθη του Δεκεμβρίου 2009 και Δεκεμβρίου 2014. Οι Έλληνες πληρώσαμε περισσότερα από όσα μπορούμε και μας αντιστοιχούν.    
  • Η Ελληνική Διαπραγματευτική Ομάδα πρέπει να έχει κατανοήσει επίσης ότι: η Δυτική κυριαρχία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι συντριπτική. Η διατήρηση αυτής της συντριπτικής κυριαρχίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι στρατηγικής σημασίας στα πλαίσια της επιχειρούμενης αναθεώρησης του γεωπολιτικού χάρτη από τις χώρες BRICS ή/και άλλες. Το χρέος των χωρών της μητροπολιτικής δύσης (το οποίο αποτελεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του Παγκοσμίου Κρατικού Χρέους) και η διευθέτηση του είναι καθοριστικής σημασίας για να συνεχίσουν τα δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διακατέχουν αυτή την δεσπόζουσα παγκοσμίως θέση. Η μετατροπή στην Ελλάδα, του ιδιωτικού χρέους σε δημόσιο, μπορεί να αποτελεί μία πιλοτική «προσπάθεια» αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Σε κάθε δε περίπτωση είναι σημαντικό να υπάρχει επεξεργασμένη θέση η οποία να αντιμετωπίζει τα παραπάνω ζητήματα.
    
Η όποια λύση πρέπει να συνδυάζει την βιωσιμότητα της εξυπηρέτησης του χρέους, επαρκείς ρυθμούς ανάπτυξης με επεξεργασία ενός σχεδίου Εθνικής επιλογής των τομέων εξειδίκευσης μας στο διεθνές και ευρωπαϊκό καταμερισμό εργασίας και ανταγωνισμό, δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου στις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, αποτελεσματική ενάσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας.
Οι πιέσεις που δεχθήκαμε στην περίοδο της κρίσης και αμφισβητούν το μέχρι τότε (ρητά ή σιωπηρά συνομολογημένο στο επίπεδο της ΕΕ είναι πραγματικές. Η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που – σε ένα βαθμό – καλούμαστε να συνδιαμορφώσουμε, είναι απαραίτητη. Από την άλλη πλευρά, η ένταση με την οποία βιώσαμε την κρίση οφείλεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην ανικανότητα αλλά και στην προτεραιότητα που έδειξαν τμήματα της πολιτικής και οικονομικής μας ελίτ στο ενδιαφέρον της αναπαραγωγής της δικής τους (πολιτικής ή οικονομικής εξουσίας) αδιαφορώντας για το κόστος που επέβαλλαν στους πολλούς (ρίχνοντας στον καιάδα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας μας). Με ενεργητική συμμετοχή στην διαδικασία εξεύρεσης αποδεκτής λύσης και επίγνωση των θεμάτων, μπορούμε να βρούμε λύση. 
Μία Ελλάδα ισχυρή, αξιοπρεπής και δημοκρατική, που βρίσκεται σε αυτήν την τόσο δύσκολη (και γιαυτό σημαντική) γεωπολιτικά περιοχή, μπορεί να είναι προτιμότερη για τους φίλους και ορθολογικούς συμμάχους της ….
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
 
  • Δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Εφημερίδα «ΤΟ ΧΩΝΙ», Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:51
08/02/23
Η ΕΑΝΔΑ συλλέγει είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Όσες και...
Εκδηλώσεις
10:17
08/02/23
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργανώνει σεμινάρια για την τέχνη της ποινικής δικηγορίας με έναρξη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:36
02/02/23
Η νέα ακαδημαϊκή δράση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. ονομάζεται «Κύκλος Νομικών Διαλέξεων». Πρόκειται για ένα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:11
02/02/23
Αξιότιμε κ. Διοικητά, η Ένωση μας έχει λάβει πολλαπλές αναφορές από συναδέλφους – δικηγόρους...
Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...