Φορολόγηση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων: Μια ενοχλητική "ανορθογραφία"

Του Χρήστου Θεοδωρόπουλου

 

Παίρνοντας αφορμή από την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του οικονομικού έτους 2013, ένιωσα την ανάγκη να καταδείξω την αναλγησία της νομοθετικής εξουσίας αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων.

Και τούτο διότι ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/23.7.2013), ο οποίος αντικατέστησε εν όλω τον προϊσχύοντα (Ν.2238/1994) και αφορά στα εισοδήματα και τις δαπάνες από 1.1.2014 και εντεύθεν, παρέβλεψε (εκκωφαντικότερα από ό, τι ο προηγούμενος) την αυτονόητη ανάγκη διαφορετικής και σε κάθε περίπτωση ευνοϊκότερης φορολόγησης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων (αλλά και εν γένει των νέων ελεύθερων επαγγελματιών).
 

Οι εξόφθαλμες (και νομοτεχνικά δυσεξήγητες) «ανορθογραφίες», οι οποίες οδηγούν σε εξόντωση τον ήδη σφόδρα χιμαζόμενο από την οικονομική κρίση ασκούμενο και νέο δικηγόρο μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
α) ασκούμενοι δικηγόροι: από 1.1.2014 και εντεύθεν, το μέχρι πρότινος «μη δυνάμενο να υπαχθεί σε άλλη κατηγορία» εισόδημα του ασκούμενου δικηγόρου (ήτοι εισόδημα Ζ’ πηγής, κατά τον προϊσχύοντα διαχωρισμό) υπάγεται σε αυτοτελή κλίμακα φορολόγησης, με συντελεστή πρώτου κλιμακίου 26% και χωρίς την ύπαρξη αφορολόγητου ορίου (σε απλά ελληνικά, ο ασκούμενος φορολογείται αυτοτελώς για το καθαρό εισόδημά του από την άσκηση με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ).  Το ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πρωτοφανή οικονομική συγκυρία αλλά και –κυρίως- το νεφελώδες καθεστώς που καταλείπει το άρθρο 13 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) αναφορικά με το ύψος της κατώτατης αμοιβής των ασκούμενων δικηγόρων αφενός οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα χιλιάδες ασκούμενους συναδέλφους ανά την επικράτεια σε οικονομική εξαθλίωση και αφετέρου καταλύει κάθε έννοια της αρχής της αναλογικότητας (αυτό το κενό –πλέον- περιεχομένου «Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»). Η παράλειψη του νομοθέτη να προβλέψει για την περιορισμένη αυτή περίοδο των δεκαοκτώ (18) μηνών (όσο διαρκεί η περίοδος άσκησης) ικανό αφορολόγητο όριο ή –ακόμα ορθότερα- τελεία απαλλαγή, υπολαμβάνοντας την περίοδο άσκησης –κατά πλάσμα, έστω, δικαίου- ως περίοδο μαθητείας, καταδεικνύει πόσο (πολύ) αφίστανται οι κρατούντες από τη ζοφερή οικονομική πραγματικότητα.
 
β) νέοι δικηγόροι: αντίστοιχα απαξιωτική είναι, ωστόσο, και η αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι νέοι δικηγόροι. Και τούτο διότι για κάποιον (ακατάληπτο) λόγο, ο νομοθέτης επεφύλαξε την φοροέκπτωση του 50% που προβλέπει η παρ.2 του άρθρου 29 Ν.4172/2013 μόνο στα φυσικά πρόσωπα «με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ..... εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά τους .... δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€)». Η ευεργετική, λοιπόν, αυτή διάταξη που κατ’ αποτέλεσμα μειώνει τον φορολογικό συντελεστή από 26% σε 13% και θα μπορούσε να βρει εφαρμογή σε χιλιάδες νέους συναδέλφους κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος (δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών εμπίπτει –κατά τα πρώτα χρόνια άσκησης της δικηγορίας- στο ως άνω ποσοτικό όριο) απευθύνεται –ακατανοήτως- μόνο σε όσους έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (δηλαδή σε όσους έχουν κάνει έναρξη στην Εφορία) από 1ης Ιανουαρίου 2013 και εντεύθεν. Για κάποιον δυσερμήνευτο, λοιπόν, λόγο, ο νέος συνάδελφος που έχει κάνει έναρξη μέσα στο 2011 ή το 2012 –και μολονότι βρίσκεται, όπως και ο αντίστοιχος συνάδελφός του που έχει κάνει έναρξη το 2013, μέσα στα τρία (3) πρώτα χρόνια άσκησης της δικηγορίας- αποκλείεται από την ως άνω φοροπριμοδότηση, καλούμενος να φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ φορολογητέου εισοδήματός του με το βαρύτατο 26%! Η επιλογή αυτή του νομοθέτη καταδεικνύει την προχειρότητα, με την οποία λαμβάνονται στη χώρα οι νομοθετικές πρωτοβουλίες (και μάλιστα -εν προκειμένω- σε επίπεδο σύνταξης Κώδικα!) αλλά και την αναλγησία, με την οποία αντιμετωπίζεται ένας από τους πλέον πληγέντες από την οικονομική κρίση αλλά και από παρόμοιες νομοθετικές παλινωδίες σε βάρος του επαγγελματικός κλάδος. Και τούτο διότι το να υπολαμβάνει ο νομοθέτης ότι ο νέος δικηγόρος που έκανε έναρξη επιτηδεύματος εν έτει 2012 (επομένως ο δικηγόρος διετίας) δεν εμπίπτει στην κατηγορία εκείνη των επιτηδευματιών που δικαιούνται φοροέκπτωσης και –εν γένει- στήριξης καταλείπει το νέο επιστήμονα έρμαιο στον γενικότερο οικονομικό ορυμαγδό και τον οδηγεί είτε στην έξοδο είτε στην υπαλληλοποίηση.
 
Οι ανωτέρω εξόφθαλμες αβλεψίες, σε συνδυασμό με την παντελή απουσία προγραμμάτων ΕΣΠΑ που να προορίζονται για ασκούμενους και νέους δικηγόρους και να τους ενθαρρύνουν να εισέλθουν, ως αυτοδύναμοι και ανεξάρτητοι επιστήμονες, στον επαγγελματικό στίβο προτρέπει το εναπομείναν εντός των τειχών καλό ανθρώπινο δυναμικό να αναζητήσει την τύχη του στο εξωτερικό. Και τούτο το τελευταίο (το περιβόητο «brain drain», για το οποίο έχει χυθεί τόσο μελάνι σε όλες τις χώρες του φτωχού ευρωπαϊκού Νότου από την έναρξη της οικονομικής κρίσης) αποτελεί ένα πρόβλημα βαθειά ριζωμένο, η μη έγκαιρη και ορθολογική αντιμετώπιση του οποίου θα έχει απείρως οδυνηρότερες συνέπειες για τη χώρα από ό, τι οι ανωτέρω καταδεικνυόμενες «ανορθογραφίες» για την τσέπη των ασκούμενων και νέων δικηγόρων.
 
 
* Ο Χρήστος Ι. Θεοδωρόπουλος, είναι δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε., Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

 

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:30
28/09/22
Σας επισυνάπτουμε τις σημειώσεις για τις Γενικές Αρχές, το Κληρονομικό Δίκαιο και το Γενικό Ενοχικό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:09
27/09/22
Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμες/οι σύμβουλοι, Σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου 2022 συνεδρίασης του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
23/09/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μαυρομιχάλη 4Α, 106 79 Αθηνα eanda.gr@gmail.com...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:45
21/09/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:18
21/09/22
Η Εταιρία Νομικών Εκδόσεων "Τετράβιβλος" εξασφάλισε για τα μέλη της Ένωσης Ασκουμένων και...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:56
20/09/22
ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ         ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:26
17/09/22
Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:45
13/09/22
Παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος καθώς και το έντυπο της αίτησης.  Η...
Εκδηλώσεις
23:18
12/09/22
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ. – «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», διοργανώνει...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
18:02
08/09/22
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...