Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2007

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2007

Α. Αστικό Δίκαιο

Ο έμπορος Αθηνών Α προσέλαβε τον Β ως οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου του, προκειμένου να μεταφέρει τα εμπορεύματά του σε διάφορους πελάτες του. Έτσι, τις βραδινές ώρες της 15-4-2003 παρέδωσε στον Β τα κλειδιά του ανωτέρω και φορτωμένου με εμπορεύματα αυτοκινήτου για να προβεί την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του, στην μεταφορά και διανομή των εμπορευμάτων. Όμως ο Β, αφού παρέλαβε τα κλειδιά του αυτοκινήτου, οδηγώντας αυτό, μετέβη για διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο, όπου και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών. Επιστρέφοντας στην οικεία του τις πρωινές ώρες και ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης δεν αντιλήφθηκε τους πεζούς Γ και Δ, που διέρχονταν κανονικά από την ισόπεδη διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να τους παρασύρει και να τραυματίσει σοβαρά τον Γ, που ήταν υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και να θανατώσει τον ηλικίας 40 ετών Δ, οποίος ήταν οικονομικός μετανάστης από την Γεωργία και, έχοντας εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα, εργαζόταν, χωρίς άδεια εργασίας, σε διάφορες οικοδομές, αποκομίζοντας από την εργασία του μηνιαίως 1.200 ευρώ, βρισκόταν δε σε διάσταση με την έγκυο σύζυγό του, η οποία είχε εγκαταλείψει την συζυγική οικία, επειδή την κακομεταχειριζόταν. Μετά το ατύχημα, ο Γ νοσηλεύθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και επανήλθε στην υπηρεσία του δώδεκα μήνες μετά το ατύχημα, ενώ κατά το διάστημα αυτό η έγκυος σύζυγός του Δ γέννησε ένα υγιές αρσενικό τέκνο.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2004, ο Γ καθώς και η σύζυγός του θανατωθέντος Δ, ενεργώντας αυτή ατομικά αλλά και ως εκπρόσωπος του ανηλίκου τέκνου της, άσκησαν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ξεχωριστές αγωγές. Με την αγωγή του ο Γ ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του καταβάλουν εις ολόκληρον και με το νόμιμο τόκο από την επομένη του ατυχήματος, αλλιώς από την επίδοση της αγωγής: α) τους μηνιαίους μισθούς του, συνολικού ποσού 30.000 ευρώ για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός υπηρεσίας και β) 100.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από το ατύχημα. Με την αγωγή της η σύζυγος του θανατωθέντος Δ ζήτησε να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να της καταβάλουν εις ολόκληρον και για μία πενταετία από την επίδοση της αγωγής: α) ως αποζημίωση για στέρηση διατροφής στην μεν ίδια ατομικά ποσό 400 ευρώ μηνιαίως για λογαριασμό δε του ανήλικου και ανίκανου να αυτοδιατραφεί τέκνου της μηνιαίως 300 ευρώ και β) για χρηματική ικανοποίηση λόγω οδύνης, στην μεν ίδια ατομικά 120.000 ευρώ, για λογαριασμό δε του ανήλικου τέκνου της 150.000 ευρώ. Κατά την συζήτηση της αγωγής ο Γ, για να αποφύγει την καταβολή του ανάλογου δικαστικού ενσήμου, περιόρισε σε αναγνωριστικό το αίτημά του, που αφορούσε την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Εξάλλου, οι εναγόμενοι, αποκρούοντας τις αγωγές, προέβαλαν τους παρακάτω ισχυρισμούς:

α) ο Α και ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου ισχυρίστηκε ότι δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, γιατί το ατύχημα δεν συνέβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που είχε αναθέσει στον Β.

β) αμφότεροι οι εναγόμενοι ισχυρίστηκαν:

1) ότι ο Γ δεν δικαιούται αποζημίωση για το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός υπηρεσίας, διότι κατά το διάστημα αυτό εισέπραττε κανονικά τους μισθούς του από την υπηρεσία του.

2) ότι ο Δ βρισκόταν παράνομα στη χώρα και εργαζόταν χωρίς σχετική άδεια και, ως εκ τούτου, ακύρως παρείχε την εργασία του ως οικοδόμος, τα δε εισοδήματα που αποκόμιζε προέρχονταν από την απαγορευμένη ως άνω εργασία.

3) ότι σε κάθε περίπτωση η σύζυγος του θανατωθέντος δεν δικαιούται αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής, ούτε και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, διότι κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν σε διάσταση με τον θανατωθέντα σύζυγό της.

4) ότι το ανήλικο τέκνο του θανατωθέντος δεν δικαιούται αποζημίωση, λόγω στέρησης διατροφής, ούτε και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, διότι κατά το χρόνο του ατυχήματος δεν είχε ακόμη γεννηθεί.

Ερωτάται:

α) Είναι νόμιμες οι αγωγές κατά του Α και Β και, σε καταφατική περίπτωση, σε ποιες διατάξεις στηρίζονται;

β) Είναι νόμιμοι ή όχι οι ισχυρισμοί που προέβαλαν οι εναγόμενοι αποκρούοντας τις αγωγές;

γ) Είναι νόμιμο ή όχι το αίτημα του Γ για καταβολή τόκων από την επομένη του ατυχήματος;

δ) Μετά τον περιορισμό από τον Γ του αιτήματος που αφορά τη χρηματική ικανοποίηση δικαιούται για το σχετικό ποσό τόκους και από πότε;

ε) Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές οι αγωγές κατά των εναγομένων και ο Α αποζημιώσει τους ενάγοντες βάσει ποίας διατάξεως έχει το δικαίωμα να στραφεί κατά του Β και να αξιώσει το ποσό που κατέβαλε;

Β. Πολιτική Δικονομία

Η ανώνυμη εταιρεία Λ, που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση εντύπου υλικού. Η ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία Β, που εδρεύει στη Λάρισα, παρήγγειλε εγγράφως από την εταιρεία Λ την κατασκευή σημαντικής ποσότητας εντύπων για την προώθηση διαφημιστικής ενέργειας. Η Λ παρέδωσε τα εμπορεύματα στην έδρα της Β και ο εκπρόσωπος της Β υπέγραψε νομότυπα τα σχετικά παραστατικά (τιμολόγιο – δελτίο αποστολής) παραλαμβάνοντας τα εμπορεύματα. Παρόλα αυτά, η Β αρνείται να καταβάλει στη Λ το οφειλόμενο τίμημα, ύψους 100.000 ευρώ, επικαλούμενη κρυμμένα πραγματικά ελαττώματα των εντύπων. Η Λ επιθυμεί να ασκήσει αγωγή κατά της Β. Εκπρόσωπος της Λ σας επισκέπτεται στο γραφείο σας και σας θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποιο δικαστήριο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής; Διατυπώστε ολοκληρωμένα το αίτημα της αγωγής.

2) Ποια συγκεκριμένα μέσα άμυνας μπορεί να προβάλει η Β κατά της ανωτέρω αγωγής με βάση τα δεδομένα του ιστορικού; Προσδιορίστε το είδος τους, τον τρόπο και τον χρόνο προβολής τους στην επίμαχη δίκη.

3) Έχει η Λ την δικονομική δυνατότητα να εξετάσει στο ακροατήριο ως μάρτυρα τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, ο οποίος έχει πλήρη εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4) Εκτός από την αγωγή, ποια άλλη δικονομική δυνατότητα διαθέτει η Λ, προκειμένου να επιτύχει την ικανοποίηση της απαίτησής της, έναντι της Β; (είδος, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο).

5) Στην τελευταία περίπτωση (αριθμ. 4), ποια δυνατότητα άμυνας έχει η Β; Διευκρινίστε το είδος του ένδικου βοηθήματος, την προθεσμία, τον τρόπο άσκησής του και το αίτημά του. Η άσκηση του εν λόγω ένδικου βοηθήματος κωλύει την εκδίκαση της τυχόν μεταγενέστερης αγωγής της Λ κατά της Β για την καταβολή του τιμήματος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

6) Από τον έλεγχο στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας προκύπτει ότι η Β έχει στην κυριότητά της ένα σημαντικής αξίας ακίνητο, στο οποίο έχει επιβληθεί από διετίας αναγκαστική κατάσχεση υπέρ τρίτης εταιρείας, χωρίς ωστόσο να έχει επακολουθήσει πλειστηριασμός. Αν η Λ αποκτήσει εκτελεστό τίτλο κατά της Β, μπορεί να επιβάλει αναγκαστική κατάσχεση επί του ανωτέρω ακινήτου; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Γ. Ποινικό Δίκαιο

Οι Α, Β, Γ και Δ, Ρουμάνοι υπήκοοι, έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, κατασκεύασαν τρεις ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, τους οποίους τοποθέτησαν σε ισάριθμα καταστήματα της Τράπεζας Ε, όπου υπήρχαν μηχανήματα αυτόματων αναλήψεων (ΑΤΜ) και προέβαιναν επί ένα εξάμηνο σε αναλήψεις διαφόρων ποσών, από λογαριασμούς πελατών της τράπεζας, αφού, με την βοήθεια των παραπάνω μηχανισμών, υπέκλεπταν τα στοιχεία των καρτών ανάληψης των πελατών και τους ατομικούς κωδικούς αριθμούς τους, και στη συνέχεια κατασκεύαζαν αντίγραφα των εν λόγω καρτών. Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν να καρπωθούν κατά την διάρκεια του ως πάνω χρονικού διαστήματος συνολικά το ποσό των 500.000 ευρώ. Αξιολογείστε ποινικά την συμπεριφορά των Α, Β, Γ και Δ, παραθέτοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, και αιτιολογώντας την αξιολόγηση αυτή.

Δ. Ποινική Δικονομία

Ο Α παραπέμπεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για το αδίκημα της απάτης. Η δίκη έχει προσδιορισθεί για την δικάσιμο της 22ας Απριλίου του έτους 2007. Το κλητήριο θέσπισμα επιδόθηκε στον γείτονα του κατηγορουμένου Α στις 10 Απριλίου2007.

Ερωτάται:

1) Είναι νόμιμη η παραπάνω κλήτευση του κατηγορουμένου και η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος; Αν ναι, γιατί, αν όχι, γιατί;

2) Δεσμεύει τον κατηγορούμενο το παραπάνω κλητήριο θέσπισμα για να εμφανιστεί στο δικαστήριο;

3) Αν δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο, τι πρέπει να πράξει, εν προκειμένω, το δικαστήριο;

4) Αν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος στο δικαστήριο, τι δικαίωμα μπορεί να ασκήσει σε σχέση με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος;

5) Τι πρέπει να περιέχει το κλητήριο θέσπισμα για να είναι έγκυρο;

Ε. Εμπορικό Δίκαιο

Ι. Τρεις φίλοι, οι Α, Β και Γ, σας επισκέπτονται στο δικηγορικό σας γραφείο, σας εκδηλώνουν την επιθυμία τους να συστήσουν Ετερόρρυθμη Εταιρεία και σας ρωτούν τα εξής:

1) Προβλέπεται εκ του νόμου ελάχιστο κεφάλαιο που θα πρέπει να καταβληθεί για την σύσταση της Ε.Ε.;

2) Προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος για την εταιρική σύμβαση που θα πρέπει να συναφθεί; Μπορεί η σύμβαση να είναι και προφορική; Αν είναι έγγραφη, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με συμβολαιογραφική πράξη;

3) Ποιο θα είναι το υποχρεωτικό περιεχόμενο της επωνυμίας της εταιρείας;

4) Σε περίπτωση που η εταιρεία δημιουργήσει χρέη έναντι τρίτων, οι εταίροι θα ευθύνονται και οι ίδιοι με την ατομική τους περιουσία;

ΙΙ. Μετά την σύσταση και την έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε., χάριν στις δικές σας επιτυχείς συμβουλές και ενέργειες, αναλαμβάνετε και το νομικό χειρισμό των υποθέσεων της Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτής της ενασχόλησής σας, ο διαχειριστής της εταιρείας Α προσέρχεται εκ νέου στο γραφείο σας στις 20-4-2007. Σας επιδεικνύει μία επιταγή που έλαβε η εταιρεία από τον πελάτη της (ιδιώτη) Π., ως αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν. Η επιταγή φέρει ημερομηνία έκδοσης 16-4-2007, έχει εκδοθεί από την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε. και υπογράφεται από τον διαχειριστή της Δ., είναι δε πληρωτέα εις διαταγήν του Π., ο οποίος τη μεταβίβασε στην εντολέα σας Ε.Ε. δια νομίμου οπισθογραφήσεως. Ο διαχειριστής αυτής της τελευταίας την εμφάνισε στις 16-4-2007 προς είσπραξη στην πληρώτρια τράπεζα Τ., η επιταγή όμως δεν πληρώθηκε ελλείψει επαρκών διαθέσιμων κεφαλαίων, οπότε ο διαχειριστής της Ε.Ε. την ανέλαβε χωρίς να τη σφραγίσει και σας την προσκόμισε. Ερωτήματα:

5)Υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο να σφραγιστεί η επιταγή και μέχρι πότε;

6) Κατά ποίων μπορεί να στραφεί αστικά η Ε.Ε. για την είσπραξη του ποσού της επιταγής; Μπορείτε να αναφέρετε κάποιους τρόπους νόμιμης επιδίωξης είσπραξης της απαίτησης;

7) Μπορεί η Ε.Ε. για την είσπραξη του ποσού της επιταγής, να στραφεί ατομικά κατά του διαχειριστή της Ε.Π.Ε. Δ, αλλά και κατά του εταίρου της Ε.Π.Ε. Κ, ο οποίος διαθέτει σε αυτήν το μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών μεριδίων;

8) Μπορεί να αναζητήσει ποινικές ευθύνες και αν ναι, από ποιους; Η ποινική δίωξη μπορεί να κινηθεί και αυτεπαγγέλτως;

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:36
02/02/23
Η νέα ακαδημαϊκή δράση της Ε.Α.Ν.Δ.Α. ονομάζεται «Κύκλος Νομικών Διαλέξεων». Πρόκειται για ένα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:11
02/02/23
Αξιότιμε κ. Διοικητά, η Ένωση μας έχει λάβει πολλαπλές αναφορές από συναδέλφους – δικηγόρους...
Εκδηλώσεις
15:05
25/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
19:14
23/01/23
Το Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" και η Ένωση...
Εκδηλώσεις
19:02
23/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το...
Εκδηλώσεις
18:57
23/01/23
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει ημερίδα με θέμα: ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:44
23/01/23
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ» Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την...
Εκδηλώσεις
17:26
20/01/23
Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την πρόσκληση για την τελετή απονομής των βραβείων Δημητρίου...
Εκδηλώσεις
16:20
20/01/23
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η ανοιχτή εκδήλωση...
Εκδηλώσεις
15:13
17/01/23
Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, σε συνεργασία...