Διορισμός Νέου Δικηγόρου - Εγγραφή στο Τμήμα Μητρώου του Δ.Σ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

(Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται στο γραφείο 236 στον 2ο όροφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε ώρες από10.00 έως 14.00 καθημερινά)1. Αίτηση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (έντυπη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης –Λ. Μεσογείων 96) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.Σημείωση: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δε διαθέτει μεγαρόσημα.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα)ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 

  • Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, που έχουν ζητήσει το διορισμό τους ως δικηγόροι με την κατάθεση της σχετικής αίτησής τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα ενημερώνονται μετά από πάροδο ενός (1) μήνα από την κατάθεσή της  για  τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης (ΚΑΔ) της απόφασης του διορισμού τους, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η ενημέρωσή τους θα γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Yπουργείου Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ.  (http://www.ministryofjustice.gr).
  •  
  • Πιο συγκεκριμένα, στην Αρχική Σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην κατηγορία «Προμήθειες – Προσλήψεις» και στην υποενότητα «Διαγωνισμοί», θα είναι αναρτημένος εφεξής ο πίνακας επιτυχόντων στο διαγωνισμό και δίπλα στα ονόματα των επιτυχόντων θα αναγράφονται οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στον κάθε επιτυχόντα που ζητά το διορισμό του και συνεχώς θα προστίθενται νέοι ΚΑΔ, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που θα ζητά ο κάθε επιτυχών στο διαγωνισμό το διορισμό του ως δικηγόρου.
  •  
  • Στην συνέχεια και έχοντας βρει οι ενδιαφερόμενοι τον ΚΑΔ που τους αντιστοιχεί , θα ενημερώνονται για το ΦΕΚ του διορισμού τους μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου - http://www.et.gr - , επιλέγοντας από τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ». Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην ως άνω σελίδα θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Το ΦΕΚ, κατ΄εκτίμηση, κυκλοφορεί περίπου τρεις (3) εβδομάδες μετά την παρέλευση της ημερομηνίας έκδοσης του ΚΑΔ.
  •  
  • Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).
  •  
  • Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Για την ορκωμοσία των Νέων Δικηγόρων στο Εφετείο Αθηνών είναι αρμόδιο το γραφείο 1220 του Εφετείου Αθηνών (6ος όροφος).ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (4ος όροφος - ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 

1. Αίτηση για την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων (4ος όροφος, νέο κτήριο – Τμήμα Μητρώου Δ.Σ.Α.) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ.

 

2. Μία ειδική δήλωση (έντυπη από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών).

 

3. Πρακτικό ορκωμοσίας.

 

4. Φ.Ε.Κ. (του διορισμού).

 

5. Δύο (2) φωτογραφίες.

 

6. Παράβολο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν ενέπιπτα κατά τη διάρκεια της ασκήσεώς μου ούτε εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων». (ασυμβίβαστα)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ:Σύμφωνα με άρθρο 24 παρ. 3, 4, 5, 6 του Κώδικα Δικηγόρων:- Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους που συμφωνούν με αυτό, να ακολουθώ τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου έναντι των εντολέων μου ευσυνείδητα, να υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και κατοίκων της χώρας και να αντιστέκομαι με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με τη βία.»

 

- Αν ο δικηγόρος πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο σύμφωνα με αυτόν το τύπο, στον οποίο όμως περιέχεται το υπόλοιπο, εκτός του θρησκευτικού στοιχείου, μέρος του όρκου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

 

- Αν ο δικηγόρος προτιμά να δώσει πολιτικό όρκο, αντικαθίσταται από τον τύπο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου το θρησκευτικό στοιχείο και τίθενται οι λέξεις «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου».

 

- Σε περιπτώσεις που απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα πάνω από τρεις (3) μήνες, δύναται να δώσει τον όρκο ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
1.aitisi_ypefthini_dilwsi_pros_ypourgeio_0.doc51.5 KB
2.aitisi_pros_dsa_0.pdf171.96 KB
3.etisia_dilwsi_pros_dsa_0.pdf249.76 KB
4.ypefthini_dilwsi_pros_dsa_0.pdf413.84 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:32
27/07/22
Συνημμένα, θα βρείτε την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών  Φοιτητ(ρι)ών στο (Δ.Π.Μ.Σ.)...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:29
27/07/22
Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
21/07/22
Σας επισυνάπτουμε την πρόσκληση καθώς και την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος για άσκηση υποψηφίων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:31
20/07/22
Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών συμμετείχε δια του Προέδρου της, Χρήστου Στυλιανουδάκη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:16
20/07/22
Καταδικάζουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κ. Αλέξης Κούγιας με την οποία επιχειρήθηκε η...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
12:54
18/07/22
O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων),στο πρόγραμμα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
14:15
06/07/22
Σας επισυνάπτουμε ττην πρόσκληση του Δήμου Ηλιούπολης για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:34
06/07/22
Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών σας προσκαλεί την Πέμπτη, 14 Ιουλίου και ώρα 21:00,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:28
05/07/22
Σας επισυνάπτουμε στην πρόσκληση του Δήμου Μαραθώνος για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Νομική...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:20
03/07/22
H Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Aθηνών εξασφάλισε και  φέτος υποτροφία για ένα (1) μέλος...