Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Οκτωβρίου 2017 - Πρόγραμμα - Δηλώσεις Συμμετοχής

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων
Β΄ Εξεταστικής Περιόδου  2 0 1 7

   Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών         
             μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,                                   
                                     δηλαδή μέχρι τις 10.12.2017.                   

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. θα γίνεται
                                                                 από  30.10.2017  έως  15.11.2017   και ώρες  9.00-13.30.

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο Αθηνών λήγει στις 28.11.2017 (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής  θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής:

Παρασκευή, 8.12.2017 ώρα 17.00-19.00:   Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Σάββατο, 9.12.2017      ώρα 8.00-10.00:   Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
                                      ώρα 13.00-15.00:    Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή, 10.12.2017      ώρα 8.00-10.00:   Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική
                                                                       Δικονομία
                                       ώρα 13.00-15.00:    Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας
      
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους στο Τμήμα Ασκουμένων οφείλουν να το καταθέσουν το  αργότερο  μέχρι  τις  3.11.2017.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ
(Τμήμα Ασκουμένων Δ.Σ.Α., 4ος όροφος / παλαιό κτήριο)

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη από το Σύλλογο).
Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.Α. για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ και μεγαρόσημο 2 ευρώ.
2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/τους συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλετε την αίτηση.
- Οι ασκούμενοι, που έχουν δηλώσει διακοπή της άσκησής τους μετά τη συμπλήρωση του 18μηνου, οφείλουν να ζητήσουν τη συνέχιση της άσκησής τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 7.11.2017 και στη συνέχεια
- να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 15.11.2017.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων».
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων»
και μεγαρόσημο 3 ευρώ.
2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω).
3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.
4. Διπλότυπο είσπραξης από τη Δ.Ο.Υ. καταβολής ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ, που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Επίσης, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό δικηγόρων Β΄ περιόδου 2017».              
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να επανεγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν  παρέλθει πέντε (5)  χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.
Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.
• Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2017 και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό Β΄εξεταστικής περιόδου 2017 οφείλουν:
- να συνεχίσουν την άσκησή τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 7.11.2017 και στη συνέχεια
- να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 15.11.2017.

 

prokiryxi_diagonismoy.doc 

|1_aitisi_gia_ekdosi_pistopoiitikoy_kai_antigrafoy_ptyhioy.doc 

2_vevaiosi_dikigoroy_gia_symmetohi_se_exetaseis.doc 

3_vevaiosi_dikigorikis_etaireias_gia_symmetohi_se_exetaseis.doc 

4_ypeythyni_dilosi.doc

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
22:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...