ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΑΝΔΑ-Σ.ΝΑ.Δ.Π.-ΕΑΝΔΙΘ-ΕΑΝΔΙΛ-ΕΑΝΔΙΡ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Με κοινή τους επιστολή οι Πρόεδροι των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λαμίας, Ρόδου και του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και σε συνέχεια του από 17/03/2020 αιτήματος της Ε.Α.Ν.Δ.Α., ζητούν να διευκρινιστεί εάν οι ασκούμενοι δικηγόροι υπάγονται στο καθεστώς αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, άλλως ζητούν άμεση υπαγωγή τους στην σχετική αναστολή.
 
Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής των Προέδρων:
 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Ν.Δ.Α.),

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Α.Ν.Δι.Θ.),

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Σ.Ν.Α.Δ.Π.),

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (Ε.Α.Ν.Δι.Λ.),

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ (Ε.Α.Ν.Δι.Ρ.)

 

ΠΡΟΣ

 

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ιωάννη Βρούτση,

Τον κ. Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κ. Χρήστο Χάλαρη

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ: Στον κ. Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτριο Βερβεσό.

 

Αθήνα, 29-03-2020

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 αποφάσεως του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»:

«Δικαίωμα υπαγωγής

1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4670/2020 (A΄ 43), καθώς πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 που αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα.

3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.»

 

Σύμφωνα δε με το Άρθρο 2 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, βάσει του Άρθρου 22 του Ν. 4670/2020, ορίζονται ως:

-Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α.

-Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε.

 

Επομένως, δεν προκύπτει από τις διατάξεις της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως, αν στην αναστολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, υπάγονται και οι ασκούμενοι δικηγόροι, δεδομένου ότι δεν είναι αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υγείας στον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς έχουν υπαχθεί στην υποχρεωτική ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. δυνάμει του Ν. 3996/2011.

 

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε:

  1. Να διευκρινιστεί επισήμως από τον Ε.Φ.Κ.Α. αν υπάγονται στο ως άνω παρατεθέν Άρθρο της Αποφάσεως του κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ασκούμενοι δικηγόροι.
  2. Να υπαχθούν, σε περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι της αναστολής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, οι ασκούμενοι δικηγόροι στο Άρθρο 2 της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΕΦΚΑ.doc18.99 KB

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:56
17/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
13:24
05/05/21
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (05.05.2021-24.05.2021)   Ουσιαστικές επιμορφωτικές διαλέξεις...
Προκηρύξεις
20:41
04/05/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
20:20
04/05/21
Ο ΔΣΑ εξασφάλισε για τους δικηγόρους και ασκ. δικηγόρους Αθηνών και Πειραιά έκπτωση έως 25% στις...