Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ για διορισμό επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων ΝΣΚ - 2019

Παρέμβαση ΕΑΝΔΑ για διορισμό επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων ΝΣΚ

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών

Μαυρομιχάλη 2-4, 106 79 - Αθήνα

 

 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2020

 

 

Προς 

1) τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

2) τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, 

3) τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, 

4) τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο,

5) τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, 

6) τον Υφυπουργό Οικονομικών,αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, 

7) τον Υφυπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κ. Γεώργιο Ζαββό, 

8) τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριο Κράνη,

 

 

Κοιν.: 

  • Γ.Γ. Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Πάνο Αλεξανδρή,
  • Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ . Δημήτριο Βερβεσό,

 

Θέμα: Διορισμός επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξούσιων ΝΣΚ.

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί,

 

Όπως ήδη γνωρίζετε, από τον πλέον πρόσφατο Διαγωνισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ΄ 567/12.04.2019) ο από  12 Απριλίου 2019 πίνακας επιτυχόντων και ήδη έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα οι πρώτοι 56 εκ του συνόλου των 111 επιτυχόντων (βλ. ΦΕΚ Γ’ 879/28-5-2019, 1067/10-6-2019 και 1609/18-9-2019). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 εδ. β’ του Π.Δ. 238/2003, η ισχύς του κατά τα ανωτέρω πίνακα επιτυχόντων λήγει ένα (1) έτος μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι στις 12-4-2020.

Β) Σύμφωνα με το δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα οργανόγραμμα του ΝΣΚ[1] αποδεικνύεται ότι πολλά μέλη του ΝΣΚ ασκούν παράλληλα καθήκοντα σε πάνω από 2 θέσεις, γεγονός που υποδηλώνει την υπέρμετρη επιβάρυνσή τους αλλά και την ανάγκη αύξησης των οργανικών θέσεων του ΝΣΚ. Και τούτο διότι η ιλιγγιώδης αύξηση της νομικής ύλης και των καθηκόντων των μελών του ΝΣΚ καθώς και η επιτακτική ανάγκη προστασίας του δημόσιου συμφέροντος σε κάθε στάδιο νομικής και δικαστικής εκπροσώπησης του Δημοσίου, επιβάλλει τον άμεσο επιμερισμό του εργασιακού φόρτου για την καλύτερη εν γένει λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Γ) Σε κάθε νέο νομοθέτημα προστίθενται καθήκοντα στο ΝΣΚ, όπως επί παραδείγματι με τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα και σε νέες διαδικασίες π.χ. ποινικές διαδικασίες (ν.4637/2019), ενώ παράλληλα, δημιουργούνται νέα γραφεία ΝΣΚ, όπως πχ. με τον ν. 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος συστάθηκαν γραφεία ΝΣΚ στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσο και με τον ν. 4633/2019 για τη Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (γραφείο στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας). Ωστόσο, οι νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις δεν συνδέονται με την ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων του ΝΣΚ στο βαθμό του δικαστικού πληρεξουσίου, με αποτέλεσμα να παραμένουν κενό γράμμα αφού δεν λειτουργεί αποτελεσματικά το εκάστοτε νέο γραφείο ΝΣΚ αλλά απλώς προστίθενται υποχρεώσεις και καθήκοντα στα ήδη υπάρχοντα και επιβαρυμένα μέλη του ΝΣΚ.

Δ) Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις του ΝΣΚ, αποδεικνύεται διαρκώς ότι το ΝΣΚ υπερκαλύπτει το μισθολογικό κόστος των λειτουργών του, καθώς οι δικαστικές νίκες σε κάθε είδους δικαστήριο εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας αλλά και οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί του ελληνικού Δημοσίου συνοδεύονται από την προάσπιση του δημοσίου χρήματος.

Ε) Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της διοίκησης, ως σήμερα, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας χορηγεί επανειλημμένα παράταση σε πίνακες επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων διαγωνισμών, ακόμα και όταν οι επιτυχόντες είναι παραπάνω από τις προκηρυσσόμενες θέσεις των διαγωνισμών, όπως ενδεικτικά πράττει στους διαγωνισμούς για πρόσληψη δικαστικών λειτουργών και δικαστικών πληρεξουσίων του ΝΣΚ. 

Ζ) Μέχρι σήμερα έχουν απορροφηθεί οι επιτυχόντες όλων των προηγούμενων εισαγωγικών διαγωνισμών του ΝΣΚ, δυνάμει της χορήγησης παράτασης ισχύος του εκάστοτε Πίνακα Επιτυχόντων, καθώς κρίθηκε κατ’ επανάληψη ότι η πρόσληψή τους ήταν αναγκαία για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που προέκυπταν σε χρόνο μεταγενέστερο της διενέργειας του εκάστοτε εισαγωγικού διαγωνισμού ενώ παράλληλα κρίθηκε συστηματικά ως οικονομικά ασύμφορη για το ελληνικό δημόσιο η διενέργεια νέου διαγωνισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

Η) Υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην αύξηση των οργανικών θέσεων του ΝΣΚ ενώ αυτές οι θέσεις έχουν ζητηθεί από πολλές υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου.

Θ) Η αύξηση κατά τα τελευταία έτη των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, σε συνδυασμό με την ανάγκη επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, συνεπάγεται την ανάγκη για ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και, ως εκ τούτου, αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του ίδιου του ΝΣΚ, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη βέλτιστη δυνατή εκπροσώπηση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ι) Η τυχόν διεξαγωγή νέας διαδικασίας με το ίδιο αντικείμενο θα συνιστούσε παραβίαση των συνταγματικών αρχών της ισότητας, της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, καθώς με αυτόν τον τρόπο – για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά – οι επιτυχόντες του τελευταίου διαγωνισμού θα παρακάμπτονταν σκόπιμα και, με τη λήξη ισχύος του πίνακα επιτυχόντων, θα έχαναν τις θέσεις τους.

 

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών ζητεί την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στο εύλογο και δίκαιο αίτημα των επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων του ΝΣΚ και συγκεκριμένα:

 

1. Την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξουσίου για την πλήρη και αποτελεσματική στελέχωση των νέων και παλιών γραφείων του ΝΣΚ που έχουν μεγάλη εργασιακή επιβάρυνση.

 

2.Την άμεση νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να προβλεφθεί παράταση ισχύος του από 12 Απριλίου 2019 οριστικού πίνακα επιτυχόντων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ΄ 567/12.04.2019).

 

3. Την άμεση κάλυψη όλων των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΕΑΝΔΑ για διορισμό επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων ΝΣΚ - 2019.doc21.64 KB

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
20:52
14/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:57
08/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:13
07/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
16:44
05/04/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
11:03
03/04/21
Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), σε συνέχεια...
Θέματα Εξετάσεων
11:01
03/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:59
03/04/21
Θέματα Εξετάσεων
10:57
03/04/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
10:54
03/04/21
Προκηρύξεις
17:02
24/03/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...