ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΑΝΔΑ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

                    Αθήνα 05/02/2020

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σε απάντηση της από 27.01.2020 αίτησης εξαίρεσης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «Πήγασος Κυψέλης»  η οποία κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στην Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνώναναφορικά με την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δικαστικού λειτουργού σε βάρος της δικηγόρου Πειραιά Αικατερίνης Βολτάρη σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων θέλει να καταστήσει σαφές πως καταδικάζει  οποιαδήποτε ανάρμοστη και απρεπή συμπεριφορά υπαλλήλων της Διοίκησης, Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών σε βάρος διοικούμενων, διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους καθώς και οποιαδήποτε συμπεριφορά δικηγόρων σε βάρος συναδέλφων που αντίκειται στην αρχή «της συναδελφικότητας», στον κώδικα Δικηγόρων και στον κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων και οι οποίες είναι σε θέση να θίξουν την υπόληψη, την τιμή και την προσωπικότητα τους. 

Επίσης, η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών θέλει να καταστήσει σαφές ότι λόγω της κατά τόπο  και καθ’ ύλην αναρμοδιότητας της να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά και να συλλέξει στοιχεία αναφορικά με την ανωτέρω περίπτωση δεν δύναται να έχει παρεμβατικό ρόλο, ούτε να εξετάσει τη βασιμότητα και το αληθές των πραγματικών περιστατικών που έλαβαν χώρα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσας. 

Ωστόσο, ως Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών επισημαίνουμε ότι τόσο σε επίπεδο Διοικητικό όσο και σε επίπεδο Δικηγορικών Συλλόγων πρέπει να διαμορφωθεί ένα ισχυρό, αμερόληπτο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι σε θέση να εξετάζει αποτελεσματικά καταγγελίες διοικούμενων και δικηγόρων αναφορικά με ανάρμοστες συμπεριφορές υπαλλήλων της Διοίκησης, Δικαστών, Εισαγγελέων και Δικηγόρων. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Α.Ν.Δ.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ

 

   

 

 

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:56
17/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...