ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 - Β' ΚΥΚΛΟΣ

[center][size=14][b]"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β' ΚΥΚΛΟΣ"[/b][/size][/center]

Δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ- Β 846/17-6-2010) η τροποποίηση της υπ' αριθ. 5409/53/16-12-2009 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με την κατάρτιση Προγράμματος 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών.

Η ως άνω απόφαση ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι “οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στο πρόγγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.”

Όπως είναι διατυπωμένη η ως άνω προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα απαιτεί την ύπαρξη της ιδιότητας του ανέργου πριν την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τούτο, όμως, είναι πρακτικά αδύνατο να επισυμβεί στο επάγγελμα μας, αφού ο νέος δικηγόρος πριν την έναρξη της δραστηριότητας του έχει κάνει υποχρεωτική 18μηνη άσκηση, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να εγγραφεί ως άνεργος και να διαθέτει δελτίο ανεργίας.

Είναι, λοιπόν, ευνόητο ότι με βάση τον ως άνω όρο, αν και δεν είναι στις εξαιρέσιμες δραστηριότητες, αποκλείονται de facto οι νέοι δικηγόροι, αφού δεν νοείται εγγραφή ανέργου και δελτίο ανεργίας κατά την διάρκεια της άσκησης.

Προς άρση της ως άνω de facto εξαίρεσης και κατά συνέπεια του απαράδεκτου αποκλεισμού των νέων δικηγόρων από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, που αφορά νέους ελεύθερους επαγγελματίες, θα πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως το Δ.Σ. της ΕΑΝΔΑ για να εξετάσει το όλο θέμα και να αποφασίσει τους τρόπους και τα μέσα αντίδρασης.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνω:

1. Να συνταχθεί υπόμνημα με τις θέσεις μας, στο οποίο θα ζητάμε την εξαίρεση των νέων δικηγόρων από την ως άνω προϋπόθεση και να αποσταλεί στον Διοικητή και τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, με παράλληλη κοινοποίηση του στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας.
2. Να ζητηθεί ακρόαση από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ για να του εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας.

Η σοβαρότατη οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, πλήττει σημαντικά και το επάγγελμα μας, με κύριους αποδέκτες τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Η ανάγκη στήριξης τους είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

Οι νέοι δικηγόροι δεν είμαστε ούτε «οι φτωχοί συγγενείς» ούτε «οι επαίτες» του συστήματος. Διεκδικούμε την επαγγελματική μας αυτοτέλεια και την ισότιμη συμμετοχή μας στην επαγγελματική ζωή.

Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν την επιστημονική και επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

Θα την προασπίσουμε μέχρι τέλους και με κάθε μέσο.

[b]Δημήτριος Λυρίτσης
Δικηγόρος
Μέλος Δ.Σ. ΕΑΝΔΑ[/b]

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:56
17/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
13:24
05/05/21
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (05.05.2021-24.05.2021)   Ουσιαστικές επιμορφωτικές διαλέξεις...
Προκηρύξεις
20:41
04/05/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
20:20
04/05/21
Ο ΔΣΑ εξασφάλισε για τους δικηγόρους και ασκ. δικηγόρους Αθηνών και Πειραιά έκπτωση έως 25% στις...