ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

[size=13][center][b]ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ[/b][/center][/size]

Αγαπητοί και αξιότιμοι συνάδελφοι,

πιστεύοντας ακράδαντα στην δυναμική η οποία αναπτύσσεται ήδη στο πλαίσιο της Ε.Α.Ν.Δ.Α. καθώς και στην καλή διάθεση όλων μας για συνεργασία και δράση, θα ήθελα να θέσω κάποιες προτάσεις – ιδέες προς συζήτηση και ανάλυση, ενόψει των θεμάτων τα οποία ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, ως μέλη της ενώσεως αυτής.

Προτείνω λοιπόν:

Α) Να καθοριστούν ακριβείς και τακτικές ημερομηνίες συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες μάλιστα να κοινοποιούνται και στην επίσημη ιστοσελίδα της ενώσεως εκ των προτέρων

Β) Να συνταχθεί το μητρώο μελών, για το οποίο προτείνω να υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή

Γ) Να δημιουργηθεί επίσημη αίτηση εγγραφής στην ένωση, η οποία να ευρίσκεται και ανηρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ενώσεως

Δ) Να υπάρχουν δημοσιευμένα ορισμένα προσωπικά στοιχεία των μελών του συμβουλίου στην ιστοσελίδα, προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία με το συμβούλιο, ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαδραστικότητα

Ε) Να ευρεθεί χώρος στεγάσεως της ενώσεως

ΣΤ) Να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ενώσεως τα πρακτικά κάθε συμβουλίου

Ζ) Να καθιερωθεί δελτίου τύπου για κάθε ενέργεια ή πρωτοβουλία, τις οποίες αναλαμβάνει η ένωση, το οποίο επίσης να δημοσιεύεται στο διαδίκτυο

Η) Tην δημιουργία ταχυδρομικής θυρίδος σε κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ στο κέντρο των Αθηνών, προκειμένου να διασφαλίζεται και δια αλληλογραφίας η επικοινωνία με την ένωσή μας

Θ) Και ακολούθως μετά την επίσημη σύνταξη του μητρώου μελών της ενώσεως να κινηθεί η διαδικασία Γενικής Συνελεύσεως

[b]ΑΘΗΝΑΙ
6η Ιουλίου 2010

Μετά τιμής
Ρούντας Γεώργιος
Δικηγόρος[/b]

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:20
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:59
17/05/21
Σας παραθέτουμε στην παρούσα συνημμένες τις ενδεικτικές απαντήσεις του σεμιναρίου της ΕΑΝΔΑ που...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:56
17/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
13:24
05/05/21
ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (05.05.2021-24.05.2021)   Ουσιαστικές επιμορφωτικές διαλέξεις...
Προκηρύξεις
20:41
04/05/21
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
20:20
04/05/21
Ο ΔΣΑ εξασφάλισε για τους δικηγόρους και ασκ. δικηγόρους Αθηνών και Πειραιά έκπτωση έως 25% στις...