ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Χωρίς απαντήσεις
konfok81
Εικόνα: konfok81
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 02/02/2011

Επιβλήθηκε σε πελάτη μου - έχοντα ατομική επιχείρηση πρόστιμο 10.500 ευρώ από Επιθεώρηση Εργασίας για εύρεση ανασφάλιστου εργαζόμενου. έχω προβεί σε εμπρόθεσμη προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο αλλά φυσικά η οφειλή έχει βεβαιωθεί στην ΔΟΥ. Ο πελάτης θέλει να κάνει ρύθμιση με τις 100 δόσεις αλλά θέλει να εξαιρεθεί αυτό το ποσό από το συνολικό ποσό των χρεών του που θέλει να ρυθμίσει. Αν καταθέσω αίτηση αναστολής και πετύχω προσωρινή διαταγή, γνωρίζετε αν θα εξαιρεθεί το ποσό αυτό;